Športovo náučný tábor MsP Pezinok

September 2018 / Prečítané 430 krát

FOTO: Paľo Čepček - Best foto    Mestská polícia Pezinok pripravila tento rok už 16. ročník športovo-náučného tábora v termíne od 13. do 19. augusta 2018, v rekreačnej oblasti Duchonka Land. Tábor bol určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov z pezinských materských a základných škôl. Letný tábor sa organizuje v rámci oddelenia prevencie kriminality MsP Pezinok na podporu predchádzania nežiaducich javov u detí a mládeže. Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i jednotlivcov. Spoločenské prostredie dieťaťa je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Dieťa sa stretáva aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-patologických javov. Jednou z najúčinnejších metód, ako riešiť problémy, je predchádzať ich vzniku, zabraňovanie ich prehlbovaniu, prípadne zamedzovať ich opakovaniu realizáciou organizovanej a cielenej prevencie aj formou detských letných táborov.
   Letný tábor Mestskej polície Pezinok je projekt, na základe ktorého sa snažíme o zámerne cielenú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je zameraná aj na rozvoj občianskych
a právnych povinností našej spoločnosti. Cieľom letného tábora je budovanie vlastnej zodpovednosti, prosociálnosti, naučeniu sa základným životným hodnotám, ľudským právam a slobode, ochrane života a zdravia iných, ale aj vlastného.
    Pre detí bol pripravený bohatý program, ktorý sme zahájili celotáborovou hrou a turistikou na neďaleký Topoľčiansky hrad. Deti si siahli už na dno svojich vlastných síl na akcii Spartan Race a preverili svoju odvahu v začarovanom lese na nočnom pochode. Deti si následne vychutnali ukážky práce psov a ich psovodov. V letnom tábore sa deti tešili z návštevy Kulyho a hudobnej skupiny Desmod, pričom si užili aj záverečný ohňostroj. Potešil ich aj karneval a výlet na neďaleký Ranč. Počas letného tábora nechýbali ani športové, tvorivé, náučné, logické, postrehové a vytrvalostné hry, ale taktiež hry „len tak“ pre zábavu.
   O tom, že bol letný tábor MsP Pezinok úspešný, svedčia aj veľmi pozitívne ohlasy nielen detí, ale aj rodičov a taktiež ľútosť rodičov detí, ktoré sa na tábor nedostali kvôli obmedzenému počtu účastníkov.
   Touto cestou sa chceme poďakovať aj sponzorom vďaka ktorým sme mohli spestriť tábor aj rôznymi odmenami.

Sponzori detského športovo-náučného tábora

   TESCO Pezinok, Pasha lunch bar Pezinok, Bombón Pezinok, Kvetinárstvo Eben Pezinok, Silvotech športová výživa Pezinok Lekáreň „šípka“ Viničné, Pezinská mestská spoločnosť, Pekáreň Bageta Pezinok, Víno Matyšák Pezinok, Best Foto Zlaté Moravce, 1001Drobností Zlaté Moravce, Glare s.r.o Zlaté Moravce, Ľudovka Zlaté Moravce, Repro mix Zlaté Moravce, OZ Karpatoš Zlaté Moravce, Sparťan Race, Kynologický klub Žitavany, Športové potreby Marea Production Skalica.

 

Lucia Korytárová


Ohodnoťte článok: