Obzretie za festivalom Dychovky v Preši 2018

September 2018 / Prečítané 98 krát

   Ešte teraz v nás vibruje neskutočný náboj pozitívnej energie, ktorá sa niesla na všetkých miestach v Pezinku, kde po štyri dni vyhrávala dychová hudba počas celého festivalu.
   Do Pezinka na XVIII. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb Dychovky v Preši prišlo 15 dychových orchestrov a naozaj veľa návštevníkov, poslucháčov, čo festival postavilo jednoznačne do TOP podujatia v našom meste a do pozície najväčšieho súťažného festivalu v jeho žánri v súčasnosti na Slovensku.
   Pezinok má skvelé a kvalitné publikum, má rád ľudovú pieseň, ktorá si nezakladá na ocenení, ale na dlhoročnom prežívaní z generácie na generáciu, čiže tradíciu, ktorá stále žije, aj vďaka festivalu Dychovky v Preši. Nie každá dychová hudba chce ísť v dnešnej dobe „s kožou na trh“ a tie, čo dorazili a hrali podľa plánu, bez výnimky prejavovali maximálnu spokojnosť a nadšenie z atmosféry, ktorú vytvorili návštevníci a organizátor. Určite sa však vyskytlo aj zopár záležitosti, na ktoré sa v budúcnosti viac zameriame a budeme sa ich snažiť čo najviac vylepšiť pre spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.
   Za to, ako sa nám podarili minulé ročníky a najmä tento XVIII. ročník sa chcem v mene organizátorov i v mene svojom poďakovať mestu Pezinok a jeho primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, viceprimátorom Ing. Jánovi Čechovi a Ing. Milošovi Andelovi.
   Všetkým partnerom DH Cajlané za finančnú podporu festivalu a to: Mestskému zastupiteľstvu Pezinok, Bratislavskému samosprávnemu kraju, PKC , SOZA, Generali poisťovňa, Stavoimpex Holíč, nadácii REVIA, nadácii ZSE, MPS p.o. Pezinok, spriazneným inštitúciám, firmám i jednotlivcom za materiálnu a akúkoľvek pomoc: OC Plus, Kamenná pivnica, bratia Kovačovskí, Panorama centrum, Malokarpatský banícky spolok Pezinok, Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, VVDP Karpaty, Matej Farbula, redakcia Pezinčan, TV Pezinok, Binder Šenkvice, bez ktorých by to určite nebolo možné uskutočniť.
   Najväčšie poďakovanie samozrejme aj tak patrí vám, návštevníkom. ĎAKUJEME!!! Termín budúceho XIX. ročníka Dychovky v Preši je od 15. do 18. augusta 2019. Do dychovky, pritelia! Donor, predseda festivalu a hlavný organizátor

 

František Féder

 


Ohodnoťte článok: