Ad: Bez komentára (Pezinčan č.7/2018)

September 2018 / Prečítané 327 krát

   V júlovom čísle Pezinčana na moju odpoveď ohľadne výrubu stromov reagovalo oddelenie životného prostredia mesta v článku s nadpisom Bez komentára. Článok bol plný neprávd, tak teraz uvediem fakty, ktoré viem dokázať úradnými dokumentmi, ktoré, mimochodom, má aj mesto.
   Ako prvý príklad uvádzalo, že topoľ, ktorý spadol na Krížnej ul., "bol označený ako vyhovujúci a jeho výrub nepovolený", Pravdou ale je, že firma hodnotiaca jeho stav nemá v kompetencii niečo ne/povoľovať. Firma iba hodnotila stabilitu drevín a navrhla ďalšie riešenia, či „vyrúbať“ alebo „vyhovuje“. Tiež uvádza, že to je iba čiastkové hodnotenie. Aj dutina bola vo vyhodnotení odhalená. Rozhodnutie o úmysle vyrúbať bolo teda na meste.
   Ako druhý príklad uvádzalo, že určitý strom na cintoríne „nesmie byť vyrezaný – ochranári nedovolili!“ Pravdou ale je, že mesto malo povolenie na jeho výrub a na mieste výrubu sa na základe prosby mestského poslanca samo rozhodlo nevyrúbať ho.
   Ako tretí príklad uvádzalo, že mesto na cintoríne nemohlo vyrúbať strom, na ktorý malo povolenie, pretože na ňom zahniezdila straka a na podnet aktivistov nemohlo rúbať. Pravdou ale je, že mesto vtedy v marci 2017 ešte nemalo povolenie na výrub, lebo Okresný úrad v Pezinku o výrube rozhodol až v októbri 2017. V marci bol strom označený na výrub a zahniezdila tam vrana popolavá.
   Predpokladám teda, že strom chcelo mesto vyrúbať nelegálne a ešte by aj, nebyť aktivistov, zničilo znášku chráneného živočícha.

 

Vladislav Marušic


Ohodnoťte článok: