Štyri otázky primátorovi

September 2018 / Prečítané 153 krát

l V tomto roku občania Pezinka zaregistrovali zvýšenú aktivitu v oblasti rekonštrukcie a budovania chodníkov a parkovísk. Zlé jazyky tvrdia, že to súvisí s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Čo vy na to?
   V prvom rade musím povedať, že to nie je pravda. Každý volebný cyklus má svoje fázy. My však robíme to, čo sme v minulých rokoch pripravovali a čiastočne aj to, na čo skôr nebol čas či prostriedky, no zároveň sme to ja i poslanci za OI Spoločne pre Pezinok (SPPK) mali v našom volebnom programe i programovom vyhlásení pre obdobie 2014 až 2018. Na rozdiel od iných, plníme naše sľuby a čoskoro predložíme občanom odpočet našej práce.
Dlhodobo sme hovorili o tom, že najprv opravíme všetky materské a základné školy, zvýšime ich kapacitu a najmä kvalitu a potom sa budeme venovať komunikáciám, chodníkom, verejným priestorom a detským ihriskám. Verím, že si mnohí občania spomenú na to, že chodníky sme robili aj v minulých troch rokoch. Vtedy sme napríklad vybudovali chodníky na ul. 1. mája, Za hradbami, na Komenského alebo nové parkovisko na Obrancov mieru. A budovali sa tiež nové ihriská.
   Takže spájať opravu chodníkov s voľbami je účelové tvrdenie tých, ktorí inak nemajú príliš čo povedať. Ale zvykol som si. Zvykol som si aj na horšie ataky. Zvlášť pred voľbami. Zvykol som si na nechutné lži, ktoré o mne podaktorí šíria po meste i na sociálnych sieťach a dokonca aj na diskreditačné kampane, neopodstatnené a krajne účelové trestné oznámenia a podobne. Mám dobré informácie, že ani tieto voľby nebudú výnimkou. Sú to praktiky, ktoré som vždy kategoricky odmietal, ale verte alebo nie, necháva ma to chladným, pretože mám čisté svedomie a navyše verím, že Pezinčanom nechýba zdravý rozum a keď sa zamyslia, dokážu rozlíšiť pravdu a lož a tiež prázdne reči od reálnych činov.“

l Ak teda tvrdíte, že mesto najprv opravovalo školy a potom sa začalo viac venovať komunikáciám, znamená to, že všetky školy sú už v poriadku?
   Vždy je čo zlepšovať. Ale sú opravené zvonku i zvnútra a každému odporúčam si ich ísť pozrieť. Následne, nech ich porovná so školami v iných mestách. Kapacitou a kvalitou sú určite nadštandardné, čo môžu potvrdiť žiaci, učitelia i rodičia. Dosiahli sme to napriek tomu, že na rozdiel od miest a obcí v iných krajoch, sme na školy nemohli čerpať prostriedky z fondov EÚ, ale všetko sme museli hradiť z mestských peňazí. Výnimkou bol azda len projekt ISRMO, ktorý sa čiastočne dotýkal aj škôl na Severe. Iste, ten kto nemá školopovinné deti, nevie o tom nič alebo ho to nezaujíma. Možno pri prechádzkach v parku ale postrehnete, že práve teraz investujeme do opráv Centra voľného času.
   Že školy a škôlky sú dnes v dobrom stave, ešte neznamená, že sme s nimi skončili. Máme pripravené projekty, ktoré zabezpečia aj do budúcnosti dostatočnú kapacitu a zároveň budú novými priestormi zvyšovať možnosti školskej i mimoškolskej činnosti. Rekonštrukciou a zvýšením kapacity a kvality prejdú aj školské jedálne
a kuchyne, tak ako na ZŠ Fándlyho. Preto ma veľmi mrzí, že traja kandidáti na primátora zavádzajú ľudí, keď sľubujú, že vyriešia kapacitu škôl. Nemajú čo riešiť, pretože sme aj v tomto roku prijali a umiestnili všetky pezinské deti a okrem toho máme 280 detí (teda desať kompletných tried) z iných miest a obcí, ktoré by sme, samozrejme, nemuseli prijať, ak by sme nemali miesto pre naše deti.

l Pán primátor, deklarovali ste, že po celé štyri roky vášho funkčného obdobia sa hodláte venovať predovšetkým deťom a mládeži a na druhej strane seniorom. Chystáte teda aj pre dôchodcov niečo nové?
  
Na mojom zameraní venovať sa mladým a seniorom sa nič nemení, práve naopak. Po vypracovaní nového Komunitného plánu sociálnych služieb na území mesta nastáva čas na budovanie nového sociálneho zariadenia. Dnešné Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na Komenského ulici už kapacitne nestačí. V meste máme stále viac seniorov, ktorí zo svojho dôchodku nedokážu zaplatiť 800 – 1 000 eur v súkromnom zariadení. Pri dôchodku 400 – 600 eur je to nemožné. Tu musí nastúpiť mesto a ponúknuť túto službu za prijateľnejších podmienok. Hovorím nielen o ubytovaní a stravovaní, ale aj o zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, o kultúrnom, spoločenskom alebo športovom uplatnení a pod. Už dnes máme hotový projekt výstavby nového sociálneho zariadenia na Komenského ulici a na budúci rok začneme stavať. A stále aktuálna je aj naša snaha získať do majetku mesta internát Strednej odbornej školy na Komenského ulici, ktorý chceme prebudovať na zariadenie pre seniorov. Zatiaľ nám zastupiteľstvo BSK schválilo len dlhodobý prenájom. Pravda, pokiaľ ide o domov sociálnych služieb, mohli sme byť oveľa ďalej, nebyť toho, že štát nám najprv ponúkol CO sklady na Cajle (tú časť, ktorá dodnes patrí štátu a nie mestu), kde sme perspektívne uvažovali práve o takomto zariadení, no potom dva roky robil obštrukcie, až kým sme neboli nútení zrušiť prakticky nevykonateľné uznesenie o odkúpení. To je však história a ja aj s kolegami sa zvykneme dívať dopredu.

l A čo šport, napríklad aj toľko žiadané cyklochodníky, ktoré chýbajú obzvlášť v lete?
  
Chápem opodstatnenosť vašej otázky, najmä jej druhej časti. Čo sa týka športu všeobecne, som presvedčený, že v Pezinku sa športu darí aj vďaka výraznej podpore mesta. Vrátane každoročnej finančnej pomoci, pre tridsať až štyridsať klubov v meste. Mesto sa rozhodlo raziť filozofiu podpory športu pre všetkých a neprotežuje len jeden či dva vyvolené kluby, ako sa to deje v niektorých iných mestách. Iste, každý by chcel viac prostriedkov, zvlášť, keď štát sa k športu stavia vyložene macošsky, ale to vzhľadom na priority, o ktorých hovorím vyššie, nie je možné. Ťažko však vyčísliť tzv. nepriamu podporu športu zo strany mesta, napr. spolufinancovanie technického vybavenia štadiónov a ihrísk, alebo poskytnutie zľavneného využívania mestskej plavárne. Neustále však investujeme do športovej infraštruktúry: len nedávno sme dokončili generálnu rekonštrukciu interiérov futbalového štadióna PŠC na Komenského ulici (nové šatne, sprchy, klubovne, WC), na budúci rok urobíme vonkajšok (oplotenie, hľadisko). Len nedávno sme zaplatili nový povrch na multifunkčnom ihrisku v tomto areáli. Aktívni sme boli aj pri budovaní špičkového hokejbalového areálu. Máme pripravený projekt pumptrackovej dráhy pre deti a skejtparku. Zámerov je podstatne viac, no všetko sa odvíja od schopnosti napĺňať mestský rozpočet a tiež od vôle poslancov investovať do športu.
   A čo sa týka cyklochodníka vedúceho do Limbachu, jeho realizácia je po každej stránke
pripravená. V budúcom čísle Pezinčana ohlásime podrobnosti. Mrzí ma, že sa nenašiel konsenzus na vybudovanie cyklochodníka na Ulici SNP.
   Mohol to byť projekt, ktorý by možno dokázal, že je životaschopný aj pre iné časti mesta. Osobne sa chcem v tejto oblasti zamerať na prepojenie Pezinka so Svätým Jurom, Viničným, Šenkvicami a Limbachom. Otvárajú sa nám nové možnosti. Len nedávno sme preto mali stretnutie s primátorom Svätého Jura o prepojení našich miest cyklotrasou a prepojením na populárnu Juravu, ktorá teraz končí na okraji Svätého Jura. Tu by som však čakal širší konsenzus a nie ako doteraz, že podaktorí poslanci sa snažili vytvárať obštrukcie a potom z toho vytĺkať politický kapitál.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: