Enormný záujem o štúdium v ATV

September 2018 / Prečítané 340 krát

   Tohoročný zápis do Akadémie tretieho veku, ktorý sa konal v dňoch 11. a 12. 9. skončil nad všetky očakávania. O všetky študijné odbory bol enormný záujem – zapísalo sa vyše 200 záujemcov. Najväčší záujem vzbudil študijný odbor Zdravie z prírody, do ktorého sa zapísalo až 60 záujemcov, veľký záujem bol aj o úplne nový odbor – genealógiu.
   Zimný semester šk. roku 2018/2019 sa začína spoločným stretnutím poslucháčov všetkých odborov dňa 25. septembra o 15.00 hod. v Malej sále Pezinského kultúrneho centra.

   Mesto Pezinok pozýva na toto stretnutie všetkých študentov ATV, ale i ostatných spoluobčanov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Akadémií tretieho veku.

Kontaktná adresa – pracovníčka MsÚ v Pezinku: andrea.pikusova@msupezinok.sk
 

(AP)

 


Ohodnoťte článok: