Spolupráca Mestskej polície Pezinok s RZP

August 2018 / Prečítané 584 krát

   Začiatkom augusta vo večerných hodinách na útvar mestskej polície Pezinok telefonicky, rozrušeným hlasom oznámil anonym, že sa nachádza pred železničnou stanicou v Pezinku. Muž ďalej uviedol, že mestskej polícii zanechá svoje osobné doklady a mobilný telefón pri novinovom stánku a on sa „ide hodiť pod vlak“, nakoľko sa mu nechce žiť. Hodnovernosť oznamu bola okamžite preverená prostredníctvom kamerového systému, kde bol skutočne pred stánkom spozorovaný neznámy muž, ktorý mal oblečené modré tričko a dlhé bledé nohavice, ako na odkladaciu plochu stánku položil čiernu peňaženku a následne sa rýchlym krokom presúval k železničnej trati. Po tomto zistení boli na miesto okamžite vyslané dve hliadky mestskej polície, ktoré na presun použili zvukové a svetelné zariadenie. V čase o 20.30 h sa na miesto dostavili hliadky, pričom uvedeného muža spozorovali, ako sedí v priestoroch koľajiska. Nakoľko vznikla dôvodná obava, že uvedený muž skočí pod práve prichádzajúci vlak, bol príslušníkmi mestskej polície okamžite strhnutý z koľajiska späť na nástupište spred prichádzajúceho vlaku a týmto spôsobom mu bol zachránený život a zdravie. Následne sa jedna hliadka presunula k stánku, kde našla osobné doklady muža, mobilný telefón, prepúšťaciu správu z psychiatrického oddelenia nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, ako aj list na rozlúčku, adresovaný jeho blízkym.
   Hliadke mestskej polície sa po dôvernej komunikácii podarilo menovaného ukľudniť, stabilizovať a následne bol služobným vozidlom prevezený na útvar MsP Pezinok. Nakoľko bolo zo správania uvedenej osoby zistené, že sa zjavne jedná o psychicky chorú osobu, ktorá chcela spáchať samovraždu, bolo prostredníctvom stálej služby telefonicky privolané vozidlo RZP. V čase o 21.00 hodine sa na útvar MsP Pezinok dostavila posádka vozidla Urgent 136, ktorá po prvotnom vyšetrení osoby skonštatovala, že je nutná jeho okamžitá hospitalizácia na psychiatrickom oddelení.
   Dňa 13. júla 2018 v čase o 18.01 h na útvar MsP Pezinok telefonicky požiadali o asistenciu z tiesňovej linky 112 o preverenie oznamu, že v Kučišdorfskej doline v Pezinku v blízkosti domu seniorov pohrýzol neznámy pes neznámu osobu, ktorá potrebuje okamžité odborné lekárske ošetrenie. Hliadka mestskej polície o 18.09 h dorazila na miesto udalosti. Príslušníci okamžite zistili rozsah poranenia osoby. Jednalo sa o značné poranenie žily na pravom predlaktí. Hliadka mestskej polície až do príchodu vozidla RZP poskytovala zranenej osobe - 37 ročnému Ladislavovi R. prvú pomoc a predlekárske ošetrenie. Pri poskytovaní prvej pomoci bolo použité škrtidlo, tlakový obväz a špeciálny obväz na zastavenie krvácania. Menovaného pohrýzol susedov pes, ktorého chodil kŕmiť na žiadosť majiteľov počas ich pobytu na dovolenke. Vozidlo Rýchlej zdravotnej pomoci dorazilo k zranenej osobe v čase o 18.22 h. Záchranári menovaného stabilizovali a okamžite previezli do nemocnice v Bratislave. Následne bol pes mestskou políciou vyhľadaný, odchytený, ukľudnený a riadne ustajnený v karanténnej stanici mesta Pezinok.
   V dňoch 22. a 23. februára 2018 absolvovali príslušníci Mestskej polície Pezinok kurz prvej pomoci, ktorý realizovala spoločnosť Swiss rescue s.r.o. Vďaka kvalifikovanému školiteľovi Martinovi Deržákovi, ktorý je zároveň vedúcim inštruktorom prvej pomoci, získali príslušníci mestskej polície teoretické vedomosti ako aj praktické schopnosti zasiahnuť a poskutnúť pomoc v tých najkritickejších situáciach. Praktický nácvik prvej pomoci spočíval v základnej neodkladnej podpore životných funkcií, akými sú zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie) vrátane použitia automatickej externej defibrilácie; ďalej poskytnutie prvej pomoci pri poruchách vedomia, poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch, zlomeninách a poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom, pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda, poskytnutie psychickej podpory postihnutému, odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby. Školenie bolo ukončené praktickými skúškami a testom.
   V roku 2017 a do júla roku 2018 zasahovala mestská polícia pri záchrane ľudského života a zdravia na území mesta Pezinok v 45 prípadoch. Vo väčšine prípadov bola hliadkou mestskej polície privolaná na miesto zásahu Rýchla zdravotná pomoc. V prevažnej väčšine sa jednalo o zranenia osôb spôsobených pošmyknutím a následným pádom, pádom na zem v dôsledku opojenia alkoholom, nadmerné požitie alkoholu, náhla nevoľnosť osoby a i.
   Počas minulého roka boli v rámci hliadkovej služby nájdené hliadkou mestskej polície v 63 prípadoch osoby pod vplyvom alkoholu a z toho v 38 prípadoch boli tieto osoby hliadkou odvezené do miesta trvalého bydliska a odovzdané rodinným príslušníkom (najmä v zimných mesiacoch z dôvodu možného podchladenia).

 

(MsP)


Ohodnoťte článok: