Mária Terézia a Pezinok

August 2018 / Prečítané 591 krát

Mária Terézia ako ju stvárnil Martin de Meytens.   Minulý rok sme si pripomenuli 300. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších európskych osobností - osvietenej panovníčky – kráľovnej Márie Terézie. V súvislosti s týmto jubileom vyšlo o nej niekoľko kníh a článkov, televízia dokonca uviedla seriál o jej živote.
   Mária Terézia sa narodila 13. 5. 1717 a bola dcérou rakúskeho cisára Karola VI. Panovníčkou sa stala v roku 1740, na uhorskú kráľovnú bola korunovaná v roku 1741 v Bratislave. Keďže je pravdepodobné, že počas relatívne dlhého vládnutia navštívila mnohé mestá svojej ríše, teda aj vtedajšieho horného Uhorska, hľadali sme v tejto súvislosti informácie o jej prípadnej návšteve aj v našom meste. Domnievame sa, že sa tak mohlo stať minimálne v súvislosti s návštevou Trnavy alebo hradu Červený Kameň. Ústna tradícia hovorí o návšteve a finančnej podpore opravy Dolného kostola. Keďže sme však v archíve záznam o tom nenašli, spomenieme aspoň niekoľko udalostí, ktoré sa k Márii Terézii a nášmu mestu viažu. Prvou je kamenný reliéfny nápis, ktorý bol na mestskej bráne a dnes sa nachádza na juhozápadnej fasáde Starej radnice. Preklad z latinčiny znie: „Svätá Anna, vyvolená matka Bohorodičky, ochraňuj a bráň toto mesto, od svojho počiatku zasvätené tvojej ochrane. Za vlády Márie Terézie, apoštolskej kráľovnej Uhorska priečelie (portik) výnimočnej brány vystavali samotný senát a usilovný pezinský ľud.“ Toľko text zaznamenávajúci obdobie stavby bratislavskej brány, jednej z troch, ktoré boli súčasťou mestského hradobného opevnenia zo 17. storočia.
   Mária Terézia mala podiel aj na založení pezinských kúpeľov, dnešnej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. Urobila tak svojim rozhodnutím z roku 1777. Rovnako jej rozhodnutím bolo založené, ale i v rokoch 1776 - 1778 zrušené nižšie kráľovské gymnázium. Pre Pezinok bolo významné i to, že v roku 1741 pre zlú ekonomickú situáciu odpustila mestu ročnú dávku 650 okovov vína, ktoré mesto muselo každoročne dodať na kráľovský dvor. V dnešnej mierke to predstavuje 35 191 litrov vína. Dodanie vína bolo súčasťou podmienok udelenia výsad Slobodné kráľovské mesto.
   Možno sa nám v budúcnosti podarí zistiť, či Mária Terézia v našom meste alebo v kúpeľoch nebola aj osobne. Minimálne jeden dôvod na návštevu Pezinka mať mohla, a to, aby videla, kde sa dorába kvalitné víno, ktoré sa pilo aj na jej viedenskom cisárskom dvore. Čo je však historicky doložené je fakt, že 17. 6. 1770 mesto navštívil jej syn cisár Jozef II., jeho prvý peší pluk táboril na okraji mesta. Jej najstaršia dcéra – arcivojvodkyňa Mária Anna mala dokonca podiely v banskej ťažbe zlata v pezinských baniach.

 

(O.S.)


Ohodnoťte článok: