Zápis do Akadémie tretieho veku školský rok 2018/2019

August 2018 / Prečítané 676 krát

   Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2018/ 2019 plánuje otvoriť tieto študijné odbory:

1. ročník: Zdravie z prírody, Genealógia, poznávanie histórie vlastného rodu, Výtvarné techniky, Počítače a fotografia.
2. ročník: Angličtina hrou, Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.

   Miesto konania výučby študijných odborov: Zdravie z prírody – Dom kultúry, malý salónik, prednášky vo štvrtok, Genealógia, poznávanie histórie vlastného rodu – Mestský úrad Pezinok, prednášky v utorok, Výtvarné techniky – ZŠ Na Bielenisku, prednášky vo štvrtok, Počítače a fotografia – ZŠ Fándlyho, prednášky vo štvrtok, Anglický Jazyk – Dom Kultúry, miestnosť pre ATV, prednášky v utorok, Vinohradníctvo, vinárstvo a somelérstvo – Malokarpatské múzeum, prednášky v stredu.
   Zápis do oboch ročníkov ATV bude prebiehať v mesiaci september na Mestskom úrade Pezinok, prvé poschodie č. dverí 19. v dňoch: 11. 9. 2018 (utorok) v čase od 14.00
do 16.00 hod. a 12. 9. 2018 (streda) v čase od 14.00 do 16.00 hod.
  
Prvé spoločné stretnutie poslucháčov Akadémie tretieho veku sa uskutoční 25. septembra o 15. hodine v malej sále Domu kultúry Pezinok. Jedinou podmienkou prijatia do ATV je vek 55 rokov a viac rokov.
   Poplatok za jeden semester je 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú 50 percentnú zľavu.
   Akadémia tretieho veku dáva do pozornosti: Sylaby jednotlivých študijných odborov sú zverejnené na webovej stránke Mesta Pezinok www.pezinok.sk, v sekcii zdravotníctvo a sociálne služby – ATV, ako aj na výveske v budove MsÚ Pezinok 1. medziposchodie.
   Koordinátorka ATV Andrea Pikusová, andrea.pikusova@msupezinok.sk ,Tel. 033/6901 127

 


Ohodnoťte článok: