Svetové dni atletiky s BSK

Júl 2018 / Prečítané 820 krát

   Dňa 25. 5. a 19. 6. sme na ZŠ Jána Kupeckého organizovali Svetové dni atletiky. Cieľom tohto projektu, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj bolo poukázať na jednotlivé atletické disciplíny. Stanovištia, pripravené pre žiakov, pozostávali z bežeckých disciplín, prekážkových dráh, hodov a skokových variácií.... Žiaci pristupovali k jednotlivým disciplínam, mnohí sa s nimi oboznamovali prvýkrát, ale napokon všetci dané atletické stanovištia zvládli. Výkony sa zaznamenávali, ale neboli smerodajné, pretože dôležité bolo vyskúšať si ich a zvládnuť.
   V záverečnej časti nastalo vyhodnotenie. Žiaci očakávali vyhlásenie troch najlepších športovcov. No pre nás bol víťaz každý, kto v dané dni športoval a možno prekonal aj seba samého. Som hrdá a šťastná, keď sa pri odovzdávaní medailí rozžiarili všetkým deťom očká. Ich radosť sa nedá opísať, preto som vďačná za podporu p. riaditeľky Mgr. K. Volánkovej, p. zástupkyni PaedDr. D. Borekovej a Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorí mi umožnili a pomohli zrealizovať takýto krásny projekt. Verím, že tieto dni venované pohybu budú všetkých motivovať k pohybovej aktivite a zdravému životnému štýlu.

 

(MF)

 


Ohodnoťte článok: