Kruháč sa uzavrel! Partnerstvá v komunite prospievajú

Júl 2018 / Prečítané 919 krát

   Ročné úsilie prinieslo svoje ovocie a kruhový objazd pri Obchodnej akadémii v Pezinku má nový vzhľad. Opäť sa potvrdilo, že spojením síl rôznych sektorov vieme veci rozhýbať v prospech nás všetkých.
   Spolupráca Nadácie REVIA s Obchodnou akadémiou v PK na projekte Obnova a revitalizácia kruhového objazdu (pracovne Kruháč) je ukončená. Pred dvoma rokmi nadácia prijala iniciatívu študentov školy, aby v rámci predmetu Cvičná firma založili vlastnú komunitnú nadáciu. S projektovou manažérkou Miroslavou Petrušovou postupne objavovali celkové fungovanie nadácie, vytyčovali jej ciele a poslanie. Po teórii prišli na rad činy – realizácia konkrétneho projektu. Voľba študentov padla na skrášlenie kruhového objazdu pri ich škole, ktorého vedenia sa ujala pani Natália Kadárová s podporou ďalších pedagógov školy.
   Aby sa však projekt mohol zorganizovať aj po oficiálnej stránke, Nadácia REVIA ho zastrešila v rámci svojej platformy Mladí filantropi založením osobitného nadačného fondu pre tok získaných finančných prostriedkov a legálnou stránkou projektu. Platforma poskytuje vzdelávacie a konzultačné možnosti pre iniciatívu mladých v regióne. Spolu so študentami, správkyňa nadácie Drahoslava Finková rokovala a podpisovala zmluvy s Regionálnymi cestami Bratislava (majiteľmi pozemku, ktorí poskytli súhlas na obnovu), ako aj s Mestom Pezinok (o zalievaní zelene v budúcnosti). V rámci fundraisingu projektu zmluvne prijali dar Raiffeisen banky a podali projekt na Bratislavský samosprávny kraj s vybavením všetkých potrebných potvrdení.
   Študenti mali možnosť využiť aj podporu Grantového programu Nadácie REVIA. Konzultácie podávanej žiadosti so správkyňou, ktorá bola účastná niekoľkých stretnutí s vedením školy v priebehu príprav, priniesli do rozpočtu projektu slušných 600 €. Študenti okrem realizácie samotného projektu tak získavali vedomosti o písaní žiadostí na podporu u rôznych subjektov, a taktiež o organizovaní verejnej zbierky na Vianočných trhoch v Pezinku prostredníctvom Charitatívneho bazáru a Vianočného orloja.
   A samotný Kruháč? Odborné návrhy obnovy nadizajnovali profesionálni záhradní architekti Peter Jakabovič a Peter Boledovič. Po zvážení bezpečnostného hľadiska sa v projekte uprednostnil variant „na kľúč“, ktorý realizovala lokálna firma JV Intersad. Nadácia REVIA s radosťou poskytla svoje skúsenosti s projektovým manažmentom, prijala zodpovednosť vo finančnom manažmente a pomohla pri koordinácii subjektov projektu. Záleží nám nie len na sadení nových rastlín na kruhovom objazde, ale najmä na sadení iniciatívy a dobrovoľníctva v mladých.
   A ako sa kruhový objazd uzavrel? Spojením všetkých sektorov – verejného (Mesto Pezinok, BSK) s podnikateľským (Regionálne cesty Bratislava, Raiffeisen banka, JV Intersad), s inštitúciami (Obchodná akadémia v Pezinku) a s neziskovým sektorom (Nadácia REVIA, individuálni dobrovoľníci a darcovia). Premyslené a cielené partnerstvá prinášajú zlepšenie pre nás všetkých. Všetkým zúčastneným, aj nemenovaným ďakujeme. Dúfame, že nám budú inšpiráciou v budúcnosti.

 

(LF)

 


Ohodnoťte článok: