Cyrilo-metodské dni v Stupave

Júl 2018 / Prečítané 863 krát

   Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda slávi 5. júla. Štátnym sviatkom si v tento deň pripomíname príchod vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli tiež vyhlásení za spolupatrónov Európy.
   Dňa 5. júla 2018 sa v kostole Sv. Štefana, Kráľa uhorského v Stupave konala prehliadka speváckych zborov v rámci Cyrilo-metodských dní. Predstavili sa spevácke zbory: Stupavská Nevädza, Animatus z Pezinka, Glória zo Zohora, CANTUS z Bratislavy, CANTATE DOMINO zo Zohora, Zavarský komorný zbor a VOX AURUMQUE z Trnavy.
   Veľmi dobre pripravené podujatie v krásnom prostredí kostola prinieslo hlboký zážitok poslucháčom i účinkujúcim. Niektoré zbory mali viac ako 40 členov a mohutným ale precíteným hlasom zaplnili všetky priestory chrámu. V repertoári súborov prevažovali sakrálne skladby pod taktovkou mladých dirigentov, pričom zboristi boli mladí ľudia i seniori, ženy i muži.
   Spevácky zbor Animatus sa predstavil zmesou rôznorodých piesní, za čo zožal obdivný potlesk. Na záver prehliadky zbory z Trnavy a Zavaru predniesli záverečný chorál so sprievodom kostolného organu. Búrlivým potleskom sa skončila oficiálna časť prehliadky a jednotlivé súbory boli odmenené pamiatkovými predmetmi. Domovský zbor Stupavská Nevädza pripravil pre účinkujúcich bohaté občerstvenie v Stupavskej krčme, ktorá sa otriasala v základoch spoločným spevom ľudových piesní.
   Prehliadku zborov organizačne zabezpečili Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Mesto Stupava, MKIC Stupava a Rímskokatolícky úrad Stupava. Prehliadku suverénne a s prehľadom uvádzala pani Mladenovová z Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

 

ANIMATUS

 


Ohodnoťte článok: