Ad: Výrub stromov je legálny a nutný (Pezinčan č.6/2018)

Júl 2018 / Prečítané 893 krát

   V júnovom čísle Pezinčana ma vedenie mesta vyzvalo, aby som zobral zodpovednosť za následky škôd, ktoré spôsobia stromy svojím pádom. Vedenie mesta uvádzalo, že som proti každému výrubu, že ho bezhlavo kritizujem za výrub aj chorých stromov. Vyzývalo ma na partnerstvo pri hľadaní optimálnych riešení a že je dlhodobo pripravené so mnou diskutovať a hľadať názorové prieniky.
   Ja nemôžem zobrať zodpovednosť za stromy o ktorých nič neviem. MsÚ a ani ja nevieme nič o minulosti stromov, ako sa o ne MsÚ staral, ako a či ich vôbec ošetroval a či v minulosti neboli
poškodené napr. ich korene, ktoré sa bežne osekávajú pri zemných prácach, lebo MsÚ nemá spracovaný pasport zelene, kde by evidoval starostlivosť o dreviny a ich zdravotný stav.
   Taktiež nemôžem zobrať zodpovednosť za niečo, o čom ja nerozhodujem, Ja sa vždy iba v rámci zákona zúčastňujem správneho konania, kde faktami a znením zákonov obhajujem stromy nevyrúbať. Potom o výrube rozhoduje MsÚ. Ak rozhodne vyrúbať, ja sa podľa zákona iba odvolám na vyšší nezainteresovaný orgán Okresný úrad Pezinok, kde zase o výrube rozhoduje OÚ a to výhradne podľa legislatívnych predpisov a odborných kritérií.
   Nie som ani proti každému výrubu, iba proti tým, kde je nechanie stromu významnejšie ako dôvod výrubu. Okrem výrubu na cintoríne bola dôvodom vo všetkých prípadoch výstavba a nie zlý stav stromu. Čo sa týka spolupráce, tú navrhujem pri každom výrube, kde aj uvádzam ako chodníkom či cestou stromy obísť a pod. MsÚ mi na to nikdy neodpovedal.
   Z mojich zachránených 11 stromov žiadny nespadol. Ten spomínaný spadnutý na Krížnej nebol vo výrubovom konaní a nemám s ním nič spoločné.

 

Vladislav Marušic

 

Bez komentára

   Prvý príklad: obrovský topoľ, ktorý padol na Krížnej ceste koncom júna (nebol vôbec žiadny vietor), bol označený ako vyhovujúci a jeho výrub nepovolený. Keď padol, tak sa zistilo, že zvnútra bol absolútne dutý, napadnutý bielou hnilobou. Tak ako všetky okolité stromy. Obrovské šťastie bolo, že tade práve nešiel človek alebo automobil!
   Druhý príklad: strom, ktorý vyrastá na cintoríne rovno z hrobu a ničí pomník, nesmel byť vyrezaný - „ochranári“ nedovolili!
   Tretí príklad: keď mesto budovalo minulý rok na cintoríne chodník, bol povolený výrub stromu, ktorý stál v ceste. Strom bol tiež v zlom stave. Tesne pred výrubom však na strome zahniezdila straka a výrub na podnet „aktivistov“ bol zastavený. Chodník bol vybudovaný a pri strome vznikol „bajpas“ – trojmetrová okľuka. O rok straka už nehniezdila a strom bol vyťatý. Chodník však zostal kľukatý naďalej. Kto nevie dôvod, ten sa pýta, prečo sme chodník tak „dofušovali“.

 

(OŽP)


Ohodnoťte článok: