Ad: Krach dopravy na Cajle nehrozí (Pezinčan č. 5/2018)

Júl 2018 / Prečítané 113 krát

   Milí Pezinčania, v májovom Pezinčanovi na strane 3 je zverejnený článok pod názvom: Krach dopravy na Cajle nehrozí.
   Vzhľadom na to, že sú v ňom uvedené zavádzajúce informácie, nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia a hanlivé vyjadrenia, chcel by som vám k tomu povedať týchto pár viet.
   Ako som už viackrát povedal a stále si za tým stojím, sídlisko Sever, historická časť Cajla a nové lokality ako Pánsky chodník, Kramárka a Kučišdorfská dolina potrebujú čo najbližšie svoje vlastné mestské centrum.
   Centrum, kde nájdu krásne prostredie nielen deti a mládež, ale aj seniori či celé rodiny. Takéto využitie pozemkov CO skladov považujem za oveľa výhodnejšie pre obyvateľov ako ich predať developerom. Ak predáme pozemky developerom, ktorí tam zase postavia len bytové a rodinné domy, ako je už v Pezinku stálym zvykom, bude dopravná situácia oveľa horšia.
   Ako urbanista som spolupracoval s mestami ako Bratislava, Trnava, Hlohovec, kde sme hľadali riešenia, aby sme problémy dopravy eliminovali a podporili hlavne kvalitu bývania obyvateľov. Na základe dlhoročných skúseností sme vždy prišli k tým istým záverom, a to, že treba čo najbližšie k I'udom v rámci pešej dostupnosti budovať občiansku vybavenosť.
   A presne to isté tvrdím aj pre využitie našich CO skladov.
   Mesto by v týchto priestoroch malo postupne budovať školu, škôlku alebo objekty športu, oddychu či zariadenia pre seniorov. Takýmto spôsobom sa doprava nezhorší, ako tvrdí článok, ale práve naopak – ZLEPŠÍ.
   Na záver by som ešte zareagoval na štýl, akým bol článok v Pezinčanovi napísaný. Veľmi jednoducho a pragmaticky.
   Prosím vás, neurážajme sa a nenadávajme jeden na druhého. Všetci veľmi dobre vieme, že takáto deštruktívna komunikácia nikdy nevedie k pozitívnemu ciel'u – k spokojnosti obyvateľa mesta.
   Poďme sa rozprávať konštruktívne, vecne, s odbornými a podloženými argumentmi, buďme k sebe slušní. A hlavne určime si jasné a transparentné pravidlá, ktoré zabránia, aby v tomto meste využívali výhody len vyvolené skupiny.

 

Ing. arch. Igor Hianik, urbanista, poslanec MsZ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: