Pezinok bude mať pamiatkovú zónu

Júl 2018 / Prečítané 830 krát

   Ministerstvo kultúry SR už v najbližších dňoch vyhlási historickú časť centra mesta Pezinok za pamiatkovú zónu. Podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu ide o jeden z najdôležitejších krokov, ktoré sa mestu Pezinok podarilo realizovať v tomto volebnom období a na realizácii ktorého vedenie mesta a Mestského múzea pracovali niekoľko rokov. Vyhlásenie pamiatkovej zóny výrazne ovplyvní stavebné regulatívy a spolu s prijatím všeobecne záväzného nariadenia bude mať výrazný ochranársky dosah nielen na celé historické jadro, ale aj na jednotlivé stavebné pamiatky.
   V praxi bude platiť oveľa prísnejší stavebný a ochranný regulatív ako doteraz a ku každej stavebnej realizácii sa bude musieť vyjadriť Krajský úrad pamiatkovej starostlivosti a následne Ministerstvo kultúry ako garant dodržiavania zákona o ochrane pamiatok. Pamiatková zóna je definovaná centrom mesta, ktoré je obkolesené hradbami. K tomu ešte patrí sedemmetrové pásmo z vonkajšej strany mestského opevnenia. Ide o ulice Hrnčiarska, Jesenského, Holubyho, Moyzesova, Kalinčiakova, Meisslova, Šancová, Mladoboleslavská a Polkorábova. Zároveň mesto po tohoročnom odbornom zameraní hradieb, objednalo vypracovanie urbanistickej štúdie a architektonicko – historický výskum hradieb. Po týchto prácach bude nasledovať ich rekonštrukcia.
   „Som hrdý na to, že počas môjho „primátorovania“ sa nezbúrala ani nebola poškodená žiadna národná kultúrna pamiatka, ba práve naopak – do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – do registra kultúrnych pamiatok Slovenska sa nám podarilo zapísať viacero budov, vrátane Krušičovej kúrie, domu na Holubyho 23 a 24, Kollárovej 9, M. R. Štefánika 15 a mnohé ďalšie. Ostatných niekoľko desiatok sme zaradili do mestského zoznamu pamätihodností. Veľký podiel na tom má nielen vedenie mesta ale aj pracovníci Mestského múzea, ktorí pripravujú potrebnú dokumentáciu k žiadostiam mesta. Nejdem teraz menovať tie pamiatky, ktoré sme dokázali zachrániť a ktoré momentálne opravujeme. Treba sa prejsť po meste s otvorenými očami a sami uvidíte konkrétne výsledky. Stačí si ich porovnať s mnohými inými slovenskými mestami. Samozrejme, ešte vždy máme čo robiť, keďže ochrana a obnova historického dedičstva je beh na dlhé trate,“ povedal primátor Oliver Solga.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: