Jubilejné stretnutie v Grinave

Jún 2018 / Prečítané 340 krát

Na snímke: spoločná fotografia jubilujúcich bývalých žiakov, spolu s pani učiteľkami.    V piatok 15. júna sa uskutočnilo slávnostné stretnutie absolventov Základnej školy Grinava – Orešie pri príležitosti 50. výročia ukončenia povinnej školskej dochádzky. Stretnutia sa zúčastnili spoločne bývalí žiaci triedy A aj triedy B. Pozvanie prijali aj naše milé pani učiteľky pani Erika Dugovičová a pani Alenka Stojkovičová. Na úvod sa všetkým zúčastneným prihovorila organizátorka pani Betka Rusnáková. Okrem iného pripomenula, že to bol práve náš ročník, ktorý nastúpil do 1. triedy do novootvorenej budovy základnej školy. Spomenuli sme si aj tých spolužiakov a pedagógov, ktorí nás už navždy opustili. Po úvodných slovách sa rozprúdila družná debata. Úprimné objatia, úsmevy na tvárach a emócie nik z prítomných neskrýval. Veď podaktorí z nás sa počas celých 50 rokov nestretli. Pospomínali sme aj na huncútstva, ktoré sme ako školopovinné deti vyparatili a ktoré nám navždy ostali v pamäti. Neskôr, za sprievodu harmoniky, na ktorú zahral náš spolužiak Paľo Handreich, sme si zo srdca zaspievali. Napokon pri lúčení sme si sľúbili, že stretnutie o dva roky zorganizujeme znova.

 

Magdaléna Královičová

 


Ohodnoťte článok: