Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 14.-16. jún 2018 Zvolen

Jún 2018 / Prečítané 308 krát

   Tohto podujatia sa zúčastnili za základnú organizáciu SZTP Pezinok traja členovia, a to predseda ZO a OC Štefan Šutta, členovia rady Ružena Tahotná a Miroslav Kucej. Súčasťou podujatia boli športové aktivity, kúpanie v Kováčovej, Zámocké hry zvolenské, návšteva zvolenského zámku a Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ďalším aktivitami boli napr.: odborný seminár, prezentácia kompenzačných pomôcok, spoločenský večer či športové hry – hod na basketbalový kôš, šípky a streľba zo vzduchovky.
   Pani Ružena Tahotná získala tretie miesto v hode na basketbalový kôš a pán Šutta prvé. Odmenou za šikovnosť im boli medaily a diplom.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: