Potulky po Malokarpatskom regióne

Jún 2018 / Prečítané 336 krát

   „Keď pán Boh tvoril svet, povedal: „Slovensko, ty dostaneš krásnu ľúbozvučnú reč, prekrásne ľudové piesne v ktorých si spievaš každú životnú chvíľu a nádhernú krajinu, celú tam pod Tatrami, tak si ju zveľaďuj a ospevuj.“ Týmito slovami otvorila vedúca FS Obstrléze D. Kontárová naše vystúpenie v sobotu 2. júna na tribúne športového štadióna v malebnej obci pod Karpatmi, v Limbachu.
   Za doprovodu dvoch akordeónov, huslí a ozembucha, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nášho súboru, zaspievali sme ľudové piesne v pezinskom nárečí, ale aj v spisovnom jazyku, ktoré sa striedali s humorným hovoreným slovom. Náš pestrý program bol zostavený aj z piesní iných národov ­– ruské, maďarské, nemecké a české s príslušným tancom danej krajiny. Veselá atmosféra a radosť zo spevu panovala nielen u účinkujúcich, ale aj v publiku, čoho dôkazom bol búrlivý potlesk. 31. mája sme sa zúčastnili Krajskej prehliadky seniorskych speváckych súborov, ktorú pripravila Krajská organizácia Jednoty dôchodcov v spolupráci s Okresnou organizáciou v Pezinku. Práve na tomto mieste náš FS po prvý raz zaspieval pieseň Pezinok, Pezinok, ktorou debutoval člen nášho súboru Benjamin Barták.
   Vynikajúcu atmosféru za účasti ďalších troch súborov sme vytvorili 29. apríla na 11. ročníku prehliadky FS Slnko v nás, v pezinskom Dome kultúry, ktorú podporili mesto Pezinok a PKC. Všetky súbory prezentovali krásu ľudovej kultúry v rôznej forme. Dobrá nálada spev a neutíchajúci zvuk hudobných nástrojov gradoval nielen v malej sále DK, ale aj vonku pred hlavným vchodom budovy.
   O tom, že náš súbor nezaháľa, svedčí množstvo vystúpení v Malokarpatskom regióne, a to nielen ľudovými piesňami ale aj pásmom Naši huncokári, ktoré sme odohrali 17. Marca v Čataji.
Folklóru venujeme všetok voľný čas a všetky tieto zvyky a tradície uchovávame z lásky a s osobným zanietením našich členov.

 

Mária Kopitková