Oslava dňa matiek

Jún 2018 / Prečítané 321 krát

   Základná organizácia Únie žien Slovenska (ZO ÚŽS) v Pezinku oslávila Deň matiek. Oslava sa uskutočnila v Dome kultúry Pezinského kultúrneho centra dňa 15. 5. 2018 o 16.00 h. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ZO ÚŽS Pezinok p. Dr. Eleny Matuskej sa k prítomným ženám – matkám prihovoril primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. V príhovoroch i v básni, ktorú recitovala p. Melánia Hájiková, bola vyzdvihnutá úloha ženy – matky ako darkyne života a celoživotnej ochrankyne a poradkyne svojich detí. Podávalo sa malé občerstvenie a prítomným matkám bol odovzdaný darček. Oslavu prítomným ženám- matkám spríjemnilo vystúpenie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa pod vedením Dr. Záhradníkovej a tanečná skupina Sunny Dance pod vedením p. Jurášovej.

 

Elena Matuská