Spojená škola Pezinok 2017/2018

Jún 2018 / Prečítané 537 krát

   Opäť sa blíži koniec školského roka a Spojená škola Pezinok, Komenského 25 sa chce poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, sponzorovali a pomohli skvalitniť a zatraktívniť školské prostredie a edukačný proces.
   Naše ďakujem patrí vám, ktorí ste v projekte spoločnosti TESCO – „Vy rozhodujete a my pomáhame“ dali svoj hlas našej škole, a tak sme mohli zakúpiť detský kolotoč pre našich škôlkarov. Spoločnosti TESCO a riaditeľovi pobočky v Pezinku p. Radovanovi Hrabaríkovi ďakujeme za zabezpečenie občerstvenia ku Dňu detí ako aj pri odovzdaní detského kolotoča v areáli našej školy.
   Každoročne nám príslušníci Mestskej polície mesta Pezinok za aktívnej pomoci zamestnancov sociálneho odboru pri Mestskom úrade Pezinok pripravujú zaujímavé aktivity k MDD pre deti a žiakov. Ďakujeme im za príjemné a zábavné chvíle a za odmeny, ktoré si deti zaslúžili za vynikajúce výkony v jednotlivých disciplínach.
   Naše poďakovanie patrí aj zamestnancom firmy LENOVO za aktívnu pomoc pri skrášľovaní školského prostredia zakúpením stromčekov, ich zasadením, natieraním oplotenia a modernizáciou našich počítačov v rámci dobrovoľníckej činnosti.
   ĎAKUJEME všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí nám počas roka aktívne pomáhajú pri zabezpečení a nákupe pomôcok, občerstvenia na školské podujatia napr. Akadémiu školy a súťaže.

 

Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Kováčová

 


Ohodnoťte článok: