21. Rozprávačské Lodno privítalo súťažiacich z celého Slovenska

Jún 2018 / Prečítané 444 krát

   V dňoch 9.-10. júna 2018 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s obcou Lodno usporiadali 21. ročník celoštátnej súťaže ľudových rozprávačov pod názvom Rozprávačské Lodno. Súťažná prehliadka, ktorej poslaním je odborne, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slovenskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom prevedení. Tentoraz privítalo Lodno 32 talentov dospelých a 5 detí. Súťažiaci opäť mohli rozprávať v spisovnej slovenčine, hovorovej reči alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje rozprávačské schopnosti. Predstavilo sa 25 žien a 7 mužov a 5 dievčat-tínedžeriek. Pricestovali z rôznych miest našej krajiny. Pezinok zastupovalo 6 súťažiacich: Tonko Jedlička, Betka Jedličková, Kamila Németová, Ján Kováč, Jozef Pták, Mária Ilovičná. Z toho 2 postúpili do galaprogramu, ktorý sa konal v nedeľu pod názvom USTAVIČNE ŽIVÁ REČ. V ňom vystúpilo 12 najlepších rozprávačov. Z Pezinka to boli Jozef Pták s úsmevným pohľadom na starnutie a Tonko Jedlička so spomienkami na strýca Marcina. V Galaprograme okrem rozprávačov vystúpili DFS Lodnáček pri ZŠ Lodno ĽH – Capkovci zo Skalitého. Pekné vystúpenie predviedli aj všetci účastníci a porota to mala veľmi ťažké. Preto predsedníčka poroty vyzdvihla všetkých účastníkov 21. RL, ktoré sa opäť nieslo v srdečnej a priateľskej atmosfére, ponúklo účastníkom pestrý a zaujímavý dvojdňový program zahŕňajúci aj rozborový seminár, slávnostnú svätú omšu v Kostole sv. Petra a Pavla v Lodne. Rozhovory, spomínanie, vzácne chvíle ľudí, ktorí sa takto vždy raz za rok stretnú v malebnej kysuckej obci, aby vzdali hold slovenskej reči. Jozef Pták pozdravil všetkých aj v mene primátora a Pezinčanov, v príhovore oboznámil účastníkov, že aj on vďaka tejto súťaži dostal nápad. V spolupráci s mestom na počesť humoristov, ľudových rozprávačov z Pezinka, ktorí už nie sú medzi nami J. Hanúska, M. Mlsnu V. a J. Nosáľovcov v skratke HAMLSNOS usporiadať každoročne v marci „Jožkove smiechoty“. Starostka Lodna Alžbeta Suriaková poďakovala všetkým za účasť a vyjadrila potešenie nad tým, že obec každoročne žije touto výnimočnou súťažou a je tak v povedomí Slovenska. Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková pozvala všetkých už na 22. ročník Rozprávačského Lodna. Ďakujeme Malokarpatskému osvetovému stredisku v Modre, ktoré nám zabezpečilo odvoz na túto súťaž.

 

Monika Ptáková účastníčka
 


Ohodnoťte článok: