Festival poézie Feliber Poetry 2018

Jún 2018 / Prečítané 322 krát

   Druhý ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry sa skončil, pre organizátorov však tento príbeh pokračuje prípravami na ďalší ročník. Už počas festivalu nám napadali ďalší a ďalší zaujímaví básnici, s ktorými by ste sa mohli osobne zoznámiť na budúci rok.
   Pre nás, Malokarpatskú knižnicu v Pezinku, bol nosný piatkový večer 25. mája 2018, ktorý sa konal v prenádhernom prostredí Schaubmarovho mlyna. Rovnako pozitívne na toto miesto zareagovali aj naši hostia básnici a hudobníci, ktorých sme pozvali. Pezinská časť festivalu je vždy komornejšia, otvorili sme ju netradične v stodole, a použili tzv. mokrú verziu, hoci napokon sa vyčasilo... Klepot mlynského kolesa sa podarilo prekričať básnikovi Michalovi Habajovi a potom sa to začalo naozaj mlieť jedna radosť. K najzaujímavejším určite patrili rozhovory s „klasikmi“ slovenskej poézie Jánom Buzássym a Rudolfom Dobiášom. Chceli sme, aby náš festival reflektoval to najzaujímavejšie na domácej „poetickej“ scéne, a zároveň ponúkol zaujímavých hostí z krajín V4. A zatiaľ čo minulý rok sme za kľúčovú osobnosť festivalu vybrali Jána Smreka, tento rok bol venovaný básnikom, ktorých meno sa rovnako spája s naším malokarpatským regiónom – poetke Lýdii Vadkerti Gavorníkovej a básnikovi Jozefovi Mihalkovičovi. Výstavu s názvom Jej mesto v jeho svete si ešte môžete pozrieť v Modre v Múzeu Ľudovíta Štúra. Piatkové popoludnie na Schaubmarovom mlyne sa stalo akýmsi poetickým maratónom. S krátkymi hudobnými prestávkami sa na pódiu striedali slovenskí básnici s básnikmi z Čiech, chceli sme si pripomenúť aj výročie prvej Československej republiky, Poľska a Maďarska. Vyvrcholením piatkovej časti festivalu bolo stretnutie s českým spisovateľom Jáchymom Topolom, výstava venovaná jeho nemenej slávnemu bratovi hudobníkovi Filipovi Topolovi a kapele Psí vojáci, o ktorej porozprával jej sprostredkovateľ a manažér kapely Romek Hanzlík. Festival sme ukončili projekciou dokumentárneho filmu o Filipovi Topolovi Takovej dlouhej vocas letící komety.
   Sobotný podvečer patril čítaniu a diskusiám s literárnymi hosťami v priestoroch modranskej historickej Radnice. V Modre si mohli návštevníci užiť aj poézie na ulici z Poeziomatu. Čítanie v Radnici sprevádzala tvorba mladých výtvarníkov reagujúca na prezentovanú poéziu. Okrem pánov Rudolfa Dobiáša a Jána Buzássyho sme v Pezinku a Modre počuli poéziu Erika Jakuba Grocha, Petra Šuleja, Agdu Bavi Paina, Valerija Kupku, Petra Cibu, prišli aj poetky Mária Ferenčuhová, Juliana Sokolová, Eva Tomkuliaková, českí básnici Petr Borkovec, Jáchym Topol, Petr Maděra, Marek Šindelka, poľskí básnici Marek Sendecki, Zbigniew Machej a maďarská poetka Erdős Virág s tlmočníčkou a prekladateľkou Renatou Deák. Okrem poézie znela aj hudba – v Pezinku Peter Tarkay a Budoár staré dámy, v Modre Stroon, Alžběta Trojanová a Sto múch. Vďaka patrí aj moderátorom Radoslavovi Passiovi, Tine Čornej, Miroslave Vallovej a Patrikovi Lančaričovi. Stretnutiu na Schaubmarovom mlyne predchádzali recitačná súťaž Maľovaná abeceda pre deti pezinských a modranských škôl, stretnutia s básnikmi na stredných školách v Modre aj Pezinku a vernisáž výstavy portrétov slovenských spisovateľov od Lucie Gardin v modranskej Radnici.
   Bodkou za festivalovými dňami bolo premietnutie dokumentárneho filmu Patrika Lančarika Válek a diskusia k filmu s režisérom, ktorú moderovala Veronika Šikulová. Festival v Modre aj na mlyne v Pezinku bol letnou oslavou všetkého pekného – poézie vo všetkých jej podobách, s väzbami na výtvarné umenie, hudbu, architektúru... Pre návštevníkov sa skončil, a my sa z neho ešte stále tešíme ako z jasu kométy, ktorá sa zjavila, potešila a stratila, ale nie na dlho. Dovidenia na budúci rok, priatelia!!!
   Malokarpatská knižnica v Pezinku, Kultúrne centrum v Modre, Literárne a informačné centrum a občianske združenie HOMO LIBER ako hlavní organizátori ďakujú za finančnú podporu Fondu na podporu umenia, hlavnému partnerovi podujatia a Bratislavskému samosprávnemu kraju.

 

(mkp)

 


Ohodnoťte článok: