XV. ročník krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov

Jún 2018 / Prečítané 502 krát

   V posledný májový deň sa v pezinskom Dome kultúry zišli, opäť po roku nielen priaznivci slovenského folklóru, ale najmä 8 najlepších speváckych súborov z Bratislavského kraja. Aj tento rok bola vyhlasovateľom XV. ročníka Krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov Jednota dôchodcov na Slovensku – Krajská organizácia Bratislava s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja a záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom, ktorí prispeli upomienkovými predmetmi. K úspešnej organizácii a hladkému priebehu podujatia významnou mierou prispela okresná predsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pezinku a vedúca folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ Mgr. Mária Miškeriková so svojím tímom Radostníkov.
   Na začiatku si prítomní minútou ticha pripomenuli pamiatku nedávno zosnulej predsedníčky Krajskej organizácie Bratislava Žofie Lomnickej, ktorá bola roky neodmysliteľnou súčasťou a zároveň dušou tohto krásneho podujatia. Potom už nová krajská predsedníčka Anna Királyová uvítala vzácnych hostí, najmä podpredsedu ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku Ing. Alojza Luknára, viceprimátora mesta Pezinok Ing. Miloša Andela a zástupkyňu riaditeľky Pezinského kultúrneho centra Danielu Debnárovú a otvorila XV. prehliadku seniorských speváckych súborov Bratislavského kraja. Stojí za zmienku, že podujatie s pracovným názvom „Spievajme si od srdca“, autorkou ktorého je pani Žofia Lomnická, bolo prísne sledované odbornou porotou vedenou Ing. Alojzom Luknárom.
   Ako vzácny hosť sa svojím vystúpením predstavila emeritná sólistka opery SND Mária Turňová, ktorá zaspievala pieseň Gejzu Dusíka „Najkrajší kút“ a „Slovenskú pieseň“, ktorú skomponoval slovenský emigrant v Kanade Jozef Mazáň. Na klavíri ju sprevádzal Ing. Štefan Šalát.
   Po umeleckej kultúrnej vložke predstavila moderátorka Ing. Eva Frťalová 8 súborov, ktoré sa so svojím speváckym umením prišli popasovať o to, aby mohli reprezentovať BSK na celoslovenskej prehliadke, ktorá sa uskutoční 20. septembra 2018 v Komárne.
   Prehliadku otvoril domáci Folklórny spevácky súbor RADOSŤ, ktorý predviedol svoj štandardne dobrý výkon a zaspieval 6 temperamentných pesničiek zo Západného Slovenska s akordeónovým sprievodom svojho umeleckého vedúceho Štefana Šaláta.
   Ďalej sa predstavili so svojím programom: ženská spevácka skupina SUSEDY z Vrakune,
spevácky súbor SENIORANKA z Bratislavy – Karlovej Vsi, spevácky súbor STAROMEŠŤAN z Bratislavy – Starého Mesta, spevácky súbor MALINKA z Malaciek, spevácky súbor MELÓDIA z Bratislavy – Petržalky, spevácky súbor LEVÁRANKY z Veľkých Levár a prehliadku uzavrel opäť domáci folklórny spevácky súbor OBSTRLÉZE z Pezinka.
   Následne prebehlo vyhodnotenie, kde zástupca odbornej poroty Ing. Ján Székely tlmočil jednotlivo vedúcim súborov pripomienky k výberu piesní a kvalite ich interpretácie a potom už nasledovalo tradičné udeľovanie diplomov za účasť a upomienkových predmetov.
Svojím záverečným príhovorom ukončila XV. krajskú prehliadku seniorských speváckych súborov krajská predsedníčka Anna Királyová.

 

Eva Frťalová

 


Ohodnoťte článok: