Snem Únie miest Slovenska

Jún 2018 / Prečítané 279 krát

   V piatok 8. júna 2018 sa konal v Bratislave riadny XXIX. snem členov Únie miest Slovenska. V programe rokovania okrem schválenia hospodárenia a činnosti za rok 2018, rozpočtu na rok 2019, bolo aj prijatie tzv. Pozičného dokumentu s názvom „Silné mestá – silný štát“. Schválením tohto dokumentu začína dialóg s partnerskými organizáciámi územnej samosprávy a štátnej správy. Cielene je zameraný na pokračovanie reformy a modernizácie verejnej správy a miestnej územnej samosprávy. Výsledkom má byť poskytovanie lepších služieb pre občana, kde domovom občana nie je štát ale obec, mesto a región. Mesto Pezinok na sneme zastupoval Miloš Andel.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: