Na Severe nevidím žiadny pokrok

Jún 2018 / Prečítané 303 krát

   Hneď na začiatku musím povedať, že to som nepovedal ja, ale poslanec Šípoš na poslednom zastupiteľstve. Povedal to ako reakciu na moje slová, keď som sa dôrazne ohradil voči tvrdeniam poslanca Hianika.
   Ten sa nám snažil vsugerovať jednu alebo dve SMS správy od občanov, v ktorých sa tvrdí, že na Severe nič nie je (takmer ako na východnom Slovensku) a hlavne mládež nemá ako tráviť voľný čas, a preto chodí za obchod s potravinami fajčiť „marišku“. Nuž, ak to tak je, mali by sa nad tým zamyslieť predovšetkým rodičia týchto detí.
   Patrím medzi prvých obyvateľov tohto sídliska, tento rok v novembri to bude už 34 rokov, čo tu žijem. Viem teda dostatočne objektívne posúdiť, čo všetko sa na Severe vybudovalo. Zo začiatku sme bývali na stavbe. Prvú zimu nám kúrili pojazdnou kotolňou na mazut, až neskôr dokončili kotolňu (a vysoký komín) na uhlie. Chodili sme po blate, nebola tu žiadna občianska vybavenosť, ak nerátam malý obchod (Armu) pred vchodom do kasární. Napriek tomu sme sa tešili z nových bytov a nepindali sme na všetko a všetkých. Neskôr pribudli obchody, pošta, lekáreň, reštaurácie, dve základné školy, veľká materská škola, plavecké jasličky, garáže,dobudovala sa infraštruktúra, jazdí sem mestská doprava. Podľa posledného sčítania ľudu na Severe býva 6,5 tisíca ľudí a stále ich pribúda. To je ako malé mestečko.
   Som poslancom MsZ tretie volebné obdobie. Počas týchto rokov Mesto zrekonštruovalo cesty, chodníky, vybudovalo sa niekoľko parkovísk, kontajnerové stanovištia, park a oddychová zóna pri amfiteátri (ten sa tiež rekonštruoval, mimochodom, koľko miest má prírodné kino?), pribudol kamerový systém. Minulý týždeň sa dokončila Svätoplukova ulica od zákl. školy Na Bielenisku po Bagetu. Veľmi nákladná bola rekonštrukcia oboch základných škôl, opravila sa materská škola. V ZŠ Na Bielenisku pribudlo elokované pracovisko MŠ na Muškáte. Dôležitá bola kompletná rekonštrukcia kotolne a hlavne rozvodov tepla, konečne už nevykurujeme chodníky. Prešlo sa z plynu na kombinovanú prevádzku plyn+štiepka. Štiepka je obnoviteľný zdroj, čo ocenia až naši potomkovia, keď raz dôjde alebo zdražie alebo prestane prúdiť
z Ruska plyn. Kedysi trvala odstávka teplej vody cez leto dva týždne, dnes to zvládnu za 1-2 dni. Mesto a poslanci (nie všetci) podporili rekonštrukciu budovy bývalej pošty, ktorá sa už menila na ruinu a dnes sú tam krásne byty. Umožnili sme budovanie reprezentačného vinárstva na bývalom letisku pri kaplnke sv. Rozálie.
   Čo sa týka voľnočasových aktivít, majú široký výber mladí aj starší. V bezprostrednej blízkosti na Cajle je klub dôchodcov, kostol, nová knižnica, futbalové ihrisko, Schaubmarov mlyn, svoje kluby tu majú skauti, klub orientačných bežcov, stolnotenisový oddiel, je tu amfiteáter, hasičské ihrisko (na Slovensku ich je len sedem), jazdecký areál, dve multifunkčné ihriská na školách, ani neviem koľko je detských ihrísk, je to na skok do prírody a hlavne konečne máme krytú ľadovú plochu (aj v lete). Ľudia by si mali pamätať, ktorí poslanci boli ZA a ktorí boli PROTI tejto hale. Prešla len o jeden hlas. Dovolím si tvrdiť, že ak by to nebolo vyšlo, tak ďalšie desiatky rokov by Pezinok umelý ľad nemal. Preto ak niekto tvrdí, že na Severe nič nie je a nevidí tam žiadny pokrok, tak buď nevie, o čom hovorí, alebo zavádza a klame. Keby to povedal o sídlisku Juh alebo Starý dvor, tak to beriem, hoci tam to má objektívne príčiny. Opravovali sa aj priľahlé ulice Rázusova, Malokarpatská, Zigmundíkova, Kupeckého. Pripravujú sa ďalšie akcie, napríklad parkovisko pri obchode CBA, bude pokračovať výstavba cesty na Panskom chodníku. Vysadili sa stromy na tejto ulici atď. Bezpochyby najviac financií išlo do sídliska Sever. Nie je to len zásluha nás, poslancov, ale aj zamestnancov MsÚ a mestských podnikov.
   Viete, kritizovať je to najľahšie, to zvládne každý, aj rôzni "matadori“ na fejsbúku. Niekedy ani sami občania nevedia, čo chcú. Uvediem len jeden príklad za všetky. Minulý týždeň sa začalo s budovaním kontajnerových stanovíšť na Svätoplukovej ulici. Podotýkam, že na základe petície občanov z domu č. 9 a 11. Keď už boli práce rozbehnuté a pred dokončením, priniesla jedna pani z tohoto domu petíciu proti týmto stanovištiam. Práce teda boli zastavené a terén uvedený do pôvodného stavu. Vyhodené peniaze nás všetkých. Zvláštne je na tom to, že niektorí občania z tejto bytovky podpísali petíciu ZA aj PROTI. Takže asi tak je to u nás.

 

Gabriel Guštafík

 


Ohodnoťte článok: