Pohotovosť v Pezinku bude

Jún 2018 / Prečítané 516 krát

   Dňa 21. júna sa primátor mesta zúčastnil stretnutia s predsedom BSK Jurajom Drobom ohľadom zachovania LSPP, teda lekárskych „pohotovostí“. V Pezinku táto služba fungovala v budove Polikliniky, neskôr ako súkromnána Bratislavskej ulici. Na stretnutí predseda BSK Juraj Droba a primátori okresných miest reagovali na neschopnosť Ministerstva zdravotníctva SR zabezpečiť túto službu, vrátane detskej pohotovosti a hrozbu, že od prvého júla všetci dospelí i deti budú musieť cestovať do Bratislavy, do spádovej nemocnice Na Kramároch.
   Prítomní vyjadrili rázny odmietavý postoj k takémuto neprípustnému riešeniu. Rovnako ministerstvo zrušilo pre deti aj dopravnú zdravotnú službu, ktorú vykonávali lekári na zavolanie a používali pritom vlastné dopravné prostriedky.
   V Senci napríklad LSPP vôbec nebola zriadená a „zastupovala“ ju RZP, teda klasická „záchranka“, čo rozhodne nie je optimálne riešenie.
   Primátor Pezinka Oliver Solga sa pre médiá vyjadril jednoznačne: „Táto situácia je pre Pezinok a celý región neudržateľná už len preto, že od 1. júla občania nebudú mať ani tú súkromnú lekársku službu, ktorá dnes v Pezinku funguje. Som rád, že BSK podniká tieto kroky vedúce k riešeniu situácie, pretože dostupnosť na Kramáre z niektorých obcí nášho okresu je aj viac ako 50 kilometrov. Nevieme si ani predstaviť, akým problémom by bolo chodiť na Kramáre s malými deťmi v horúčkach alebo akým problémom by bola dopravná dostupnosť pre seniorov.“
Primátor mesta na druhý deň komunikoval s predstaviteľom LSPP MUDr. Omarom Sammanom a dohodli sa na spolupráci pri riešení problému. Podľa informácií by LSPP v Pezinku mala pokračovať aj po 1. júli podmienečne, dokiaľ jej MZ SR nevydá novú potrebnú licenciu.
   Podľa slov primátora trestuhodne zlyhali pracovníci MZ SR, keď promptne neriešili problém, ktorý vznikol prijatím nového zákona už v novembri minulého roka a okamžite nevyhlásili výberové konania na tieto služby. „Je tragédiou, keď nám niekto sľubuje v školách obedy zadarmo a nie je schopný zabezpečiť ani len základnú zdravotnú službu pre svojich spoluobčanov,“ povedal primátor.
   Mesto Pezinok je pripravené ako doteraz, podieľať sa finančne aj priestorovo na LSPP v našom meste.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: