Prijatie najlepších žiakov

Jún 2018 / Prečítané 457 krát

   Najlepších žiakov základných škôl a pezinského gymnázia prijal primátor mesta Pezinok vo veľkej sále PKC dňa 26. júna. Poďakoval im za výsledky dosiahnuté počas celého školského roka, ako aj za reprezentáciu Pezinka v mnohých vedomostných, športových a kultúrnospoločenských disciplínach. Zároveň primátor odovzdal aj ocenenia v tradičnej literárnej súťaži „O cenu primátora“ za rok 2017. Mená ocenených budú uverejnené v budúcom čísle Pezinčana. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie cien ZO SZPB a prezentácia publikácie „Spomínať a nezabudnúť“.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: