Kritické okienko

Jún 2018 / Prečítané 467 krát

   Už v minulom čísle Pezinčana sme upozorňovali na to, že sa v čoraz väčšej miere na našich sídliskách objavujú „čierne skládky“, ktoré vytvárajú naši spoluobčania vyhadzovaním starého nábytku a elektrospotrebičov. Je až neuveriteľné, že sa to deje čoraz častejšie a v čoraz väčšej miere. Napriek tomu, že mesto zabezpečuje odvoz takéhoto odpadu, musí si službu, ktorú platíme my všetci, objednávať u súkromnej firmy. Na oddelenie životného prostredia Mestského úradu dostávame pravidelné sťažnosti, ale nikto nevie a nevidí, kto tam odpad nanosil. V prvom rade by si tento problém mali ale riešiť občania sami, pretože nábytok majú kam vyviezť a v druhom rade by samotní občania – obyvatelia sídlisk cez spoločenstvá vlastníkov bytov a cez správcov bytov mali na svojich spoluobyvateľov vplývať, pretože na ich nedisciplinovanosť doplácame my všetci. Náklady na odvoz starého nábytku a jeho likvidáciu už idú do desiatok tisíc eur a nedisciplinovaným občanom sa na to skladáme my všetci. Nie je predsa možné, aby sme si donekonečna zakrývali oči pred neporiadkom, ktorý panuje okolo kontajnerových stanovíšť. Mesto Pezinok bude túto situáciu riešiť novým harmonogramom zvozov nábytku po rokovaní so spoločnosťou Márius Pedersen.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: