Mesto hospodárilo úspešne – s prebytkom ako každý rok

Jún 2018 / Prečítané 328 krát

   Najdôležitejším bodom XX. zasadania Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo 21. júna bol záverečný účet mesta za rok 2017. A opäť, tak ako každý rok, možno konštatovať, že hospodárenie mesta bola úspešné a skončilo s prebytkom viac ako 878 000 €. Táto suma nebude „prejedená“, ale pribudne do rezervného fondu mesta. Tento výsledok je o to pozoruhodnejší, že v minulom roku neboli naplnené plánované kapitálové príjmy, ktoré mesto vytvára najmä z odpredaja nevyužiteľného majetku. Napriek skutočnosti, že mesto v minulom roku nič podstatné zo svojho majetku nepredalo (dôvody boli rôzne), podarilo sa aj napriek tomu v minulom roku realizovať množstvo stavebných a iných aktivít, ku ktorým sa zaviazali poslanci vo svojom Programovom vyhlásení. Na prebytok v hospodárení mesta reagoval primátor Oliver Solga slovami: „Som presvedčený, že takýto vynikajúci výsledok hospodárenia, ktorý mimochodom dosahujeme každý rok je veľkým úspechom. Toto je totiž realita a nie všetky tie nezmysly a táraniny za chrbtom, alebo na diskusných fórach, ktorých sa vyrojilo o to viac, že rok 2018 je rokom volebným.“

 

(r)
 


Ohodnoťte článok: