Program Malokarpatskej knižnice

Máj 2018 / Prečítané 889 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

Neviditeľné žiarenie – témou besedy z cyklu Pohľad na oblohu bude rádioaktivita. S čitateľmi a návštevníkmi Malokarpatskej knižnice v Pezinku bude diskutovať Terézia Melicherová, odborníčka na meranie rádioaktivity z odboru Meteorologické siete v SHMÚ. Besedu moderuje spisovateľ a redaktor TASR Márius Kopcsay. Termín: 5. júna o 17.00 h. Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Z hliny - vernisáž výstavy Cechu slovenských keramikov – výstava je sprievodným programom Keramických trhov. Termín: 7. júna 2018 o 16.00 h. Miesto konania: výstavná miestnosť, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literatúra v Radnici: Návod na lepšie mesto. Termín: 11. júna 2018 o 19.00 h. Hosť: architekt, hudobník a textár Matúš Valo, moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Naša Maša Haľamová – prednáška o známej slovenskej poetke, členke Živeny. V spolupráci so spolkom Živena. Termín: 12. júna 2018 o 17.00 h. Lektorka: Mgr. Sylvia Hrdlovičová (SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre). Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Deň detí v knižnici: Deň detských čitateľov. Termín: 1. júna 2018 o 8.00 - 18.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Beseda so spisovateľom Jánom Čápkom. Termín: 8. júna 2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárno-výtvarná súťaž: téma na jún: Herbárium. Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárny ateliér: Herbárium – huňaté hlavy – les bes – cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu. Termín: 22. júna 2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Fíha! Kniha! – polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Tradičné podujatia: Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny informačnej výchovy, Veľké vítanie prváčikov.
Neviditeľné žiarenie.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: