Poďakovanie

Máj 2018 / Prečítané 574 krát

  Shlbokým smútkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa 9. 5. 2018 dotĺklo srdce nášho brata
Milana  BARTÁKA
– bývalého športovca – futbalistu vo veku 76 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, dedkom, bratom, krstným otcom
Jaroslavom MEČÍROM,
ktorý nás opustil dňa 6. 4. 2018 vo veku 68 rokov. Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: