Kde skončia vaše % z dane

Máj 2018 / Prečítané 323 krát

   Darovaním percenta dane z príjmu mohli obyvatelia malokarpatského regiónu aj tento rok podporiť mimovládne organizácie pôsobiace na jeho území. Kam však tieto peniaze v skutočnosti pôjdu?
   Nadácia REVIA už 17 rokov prijíma percentá z dane od fyzických a právnických osôb.
   V minulom roku sa nám z týchto finančných prostriedkov podarilo podporiť realizáciu 40 projektov z najrôznejších oblastí a kútov regiónu. 40 projektov pre deti, športovcov, životné prostredie a prírodu, staršie generácie, rodiny, zdravie či kultúru. Pokračovať v tom plánujeme aj v roku 2018, a preto všetkým, ktorí nám darovali svoje percento, patrí naša srdečná VĎAKA. Vážime si, že naši darcovia rozumejú významu a zmyslu našej práce a neváhajú využiť svoje právo darovať percentá z dane a pomôcť. Percentá z dane sú pre nás, ako aj pre väčšinu neziskových organizácií, dôležitým zdrojom príjmu a my sme radi, že máme možnosť sa o ne podeliť so všetkými obyvateľmi malokarpatského regiónu. Ako? Prerozdelením financií zaujímavým občianskym projektom v Grantovom programe alebo cez vlastné projekty (napr. Otvor srdce - daruj knihu, Zvieratká v meste, Fair Cross – Behám a pomáham, Vianočný orloj a bazár).
   „Veľmi sa teším, že existuje takáto možnosť a viem, že darovať príspevok Nadácii REVIA znamená, že padne na úrodnú pôdu" hovorí pravidelná darkyňa Andrea Janošková.
  Čo pre nás znamená tá „úrodná pôda“? Nesnažíme sa heroicky zachrániť všetkých a všetko. Našou prioritou je aktivizovať obyvateľov, aby sami usúdili, čo náš región potrebuje a s našou pomocou túto potrebu naplnili. Preto sme vzhlásili ďalšie kolo Grantového programu s uzávierkou dňa 25. 5. 2018. Spomedzi žiadostí miestnych občianskych združení, fyzických osôb, verejnoprávnych inštitúcií či samospráv vyberieme najzaujímavejšie projekty pre komunitu, ktoré následne získajú finančnú podporu podľa typu projektu až do výšky 2000 €.
   Sem putujú vaše percentá z dane z príjmu. Bumerangovým efektom vaše príspevky vraciame opäť vám do regiónu. Tohto roku sme tak podporili napr. Drumfest Slovakia 2018 v Pezinku, Blues Folk Fest v Modre-Kráľovej, Označenie cyklotrás vo Svätom Jure, Medobranie vo Vinosadoch, Obnovu kruhového objazdu v Pezinku, Deň otvorených záhrad v Modre a mnoho ďalších. Veríme, že je dôležité dávať a kedy, ak nie tu a teraz. Ďakujeme.

 

Lucia Finková

 


Ohodnoťte článok: