Slávnostná promócia absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku

Máj 2018 / Prečítané 363 krát

   V stredu 16. mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry konali už desiate jubilejné promócie absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 96 absolventov z piatich študijných odborov: Arteterapia, Výtvarné techniky, mozaiky a koláž, Hudba stáročí, Ľudová kultúra nášho regiónu a študijný odbor Počítače a fotografia.
   Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov, ktorí pochádzajú nielen z Pezinka, zúčastnili lektori študijných odborov Oľga Stajková – Kmeťová, keramikárka Mária Hanusková, Mgr. Milan Moravčik, RNDr. Elena Soboličová, CSc. a Branislav Manák. Koordinátorka Akadémie tretieho veku v Pezinku, Andrea Pikusová, na podujatí privítala primátora Pezinka Olivera Solgu, viceprimátorov Jána Čecha, Miloša Andela a čestných hostí: viceprezidentku Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku PhDr. Nadeždu Hrapkovú, prof. PaeDr. René Bílika,CSc., Doc. RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. a PhDr. Ľubomíra Pajtinku.
   Slávnostný príhovor predniesol primátor Mgr. Oliver Solga a zhromaždeniu sa prihovorila PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., ktorá absolventom zablahoželala k úspešnému ukončeniu štúdia.
   Stalo sa tradíciou promócií pezinskej akadémie obdarovať najstaršieho absolventa. V tomto školskom roku si kyticu kvetov odniesla pani Elena Polakovičová, ktorá navštevovala dva študijné odbory Ľudovú kultúru nášho regiónu a študijný odbor Hudba stáročí.
   Pri príležitosti okrúhleho výročia promócií mesto Pezinok vydalo brožúru, ktorá zachytáva históriu Akadémie tretieho veku od jej vzniku až po súčasnosť a ponúka výber záverečných prác absolventov jednotlivých študijných odborov.
   Na záver promócií Akadémie tretieho veku bola otvorená výstava záverečných prác dvoch študijných odborov: Arteterapia a Výtvarné techniky a koláž. Podujatie spevom obohatil zbor Animatus.

 

(AP)

 


Ohodnoťte článok: