Pezinok sa rozlúčil s ThMgr. Milanom Žarnovickým

Máj 2018 / Prečítané 390 krát

   V čase veľkonočných sviatkov, na bielu sobotu, sa konala v Evanjelickom farskom kostole posledná rozlúčka z ThMgr. Milanom Žarnovickým, ktorý zomrel vo veku 77 rokov. Milan Žarnovický sa narodil v Pezinku v rodine pezinského ev. farára Milana Žarnovického staršieho a bol tiež vnukom Júliusa Žarnovického taktiež ev. farára z Pezinka, ktorý bol zaťom Dr. Jozefa Holubyho – významného botanika a slovenského národovca, ktorý svoje dni dožil v Pezinku. Detstvo a mladosť prežil v prostredí ev. fary v Pezinku, čo malo nesporný vplyv na jeho život. Ako väčšina mladých ľudí mal rád šport, hral stolný tenis zaujímal sa o kultúru a divadlo. Žiaľ, ešte v mladom veku mu zomrel otec a neskôr, v čase jeho štúdia teológie v Bratislave i matka V. Žarnovická, ktorá bola v priamom príbuzenskom vzťahu s významným národovcom a bojovníkom za práva slovákov Jozefom Miloslavom Hurbanom, takže Milan Žarnovický mladší bol pravnukom tohto tohoto národného buditeľa. Na svojich predkov bol vždy hrdý a snažil sa tiež podľa ich príkladu ísť v ich šľapajach už počas študentského obdobia i neskôr. V mladosti bol aktívnym členom študentského divadla Úsmev v Bratislave, ktoré viedla známa režisérka Eva Brogyányiová. Venoval sa i poézii a zároveň bol veľkým fanúšikom filmu, ku ktorému viedol i svojich spolužiakov a priateľov v Pezinku, kde ho po smrti rodičov do svojho domu prichýlila rodina Neumanovcov. Svoju kňazskú dráhu začal ako kaplán v Sučanoch a následne bol povolaný na vojenskú službu do „PTP“. Po skončení tohto obdobia nastúpil do práce ako jazykový korektor v Polygrafických závodoch. Následne prešiel ako vedúci odboru do DILIZA a LITA, čo boli ochranné autorské spoločnosti. V rámci svojich povinností sa pravidelne zúčastňoval i podujatí Hviesdoslavov Kubín a Jiráskov Hronov. Spolu zo svojou manželkou Dr. Zuzanou Žarnovickou rodenou Zemánkovou, pedagogičkou na Pedagogickej škole, žili v Modre a spoločne vychovali dcéru MUDr. Vieru Žarnovickú a syna MUDr. Svätozára Žarnovického.
   Smútočný obrad dôstojne slúžil v pezinskom evanjelickom farskom kostole konsenior V. Kmošena, následne za účasti smútiacej rodiny, spolužiakov zosnulého, priateľov i verejnosti bolo telo zosnulého uložené k jeho príbuzným na mestskom cintoríne v Pezinku, kde prítomní smútoční hostia, rodina, priatelia prejavili najbližšej rodine úprimnú sústrasť. V mene mesta Pezinok prejavil hlbokú sústrasť smútiacej rodine Ing. Ján Čech viceprimátor mesta.
   Mesto Pezinok si záslužnú činnosť troch generácií Žarnovických uctilo pomenovaním ulice na severe mesta Pezinok, ktorá nesie názov Ulica Žarnovických. Rodina úprimne ďakuje za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a rodine Neumanovej za dlhodbé priateľstvo i pomoc, ktorú poskytli zosnulému v období keď ostal sám, bez rodičov. Česť jeho pamiatke.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: