Nárat k výčapu vína pod Viechou pokračuje!

Máj 2018 / Prečítané 1096 krát

   Malokarpatské múzeum v Pezinku spolu so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov sa pred piatimi rokmi rozhodlo oživiť tradíciu viech. O tom, že tento jedinečný produkt, ktorý skĺbil históriu, vinohradníctvo, vinárstvo a cestovný ruch má odozvu, svedčí aj narastajúca popularita podujatia.
   V tomto roku môžete ochutnať vínka jedenástich vinárstiev v užšom i širšom centre mesta od mája do októbra. Vinári vám predstavia svoje vína vždy v stredu až sobotu od 17.00 do 21.00 hod. (platí v mesiacoch máj – august; v mesiacoch september a október od 17.00 do 20.00 hod.).
  Výčap vína pod viechou bol v Uhorsku kráľovským právom. Keďže mestá potrebovali naplniť pokladnicu predajom vlastného vína, vinohradníci dostali možnosť obchodovať len v stanovenom termíne (väčšinou od Michala do Juraja).
   Viecha bola povolená v priestoroch, ktoré patrili vinárovi a víno si zákazník mohol vypiť na mieste či vziať so sebou. Vinár mohol vo svojom podniku čapovať vzácny mok počas dvoch týždňov, max. ale päťkrát v roku. Výčap bol väčšinou povolený do 22. hodiny. Dom vinára bol označený vencom z viničných listov, zväzkov čečiny a stúh. Tak okoloidúci návštevníci vedeli, že sa môžu zastaviť na vínko, vodu a vo výnimočných prípadoch i hrianku a pečenú hus.
   Vďaka výčapu vína pod viechou mohli menší vinohradníci predať až tretinu svojej celoročnej produkcie, preto zohrávala veľký význam, ktorý bol prerušený v r. 1948 nástupom totalitného režimu. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii vinohradníctva a vinárstva, navštívte nás v Malokarpatskom múzeu v Pezinku na ul. M.R. Štefánika. Za podporu projektu ďakujeme Krajskej organizácii cestovného ruchu a Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
   Všetky ďalšie informácie s konkrétnym rozpisom viech nájdete na stránke múzea www.muzeumpezinok.sk .

l VÍNO MATYŠÁK
20.-23. jún l 15.-18. august l 17.-20. október – VINUM GALERIA BOZEN, Holubyho 85, Vladimír Paluch, Peter Šull,
0907 701 070; www.restauraciamatysak.sk; vinumgaleriabozen@vinomatysak.sk

l ZÁMOCKÉ VINÁRSTVO
6.-9. jún l 18.-21. júl – ZÁMOK PEZINOK, Mladoboleslavská 5, Radovan Polák, 0915 896 641, www.zamockevinarstvo.sk; info@zamockevinarstvo.sk

l FAREBNÉ VINÁRSTVO
13.-16. jún l 18.-21. júl l 15.-18. august – U vínnej mušky, Holubyho 20, Matej Farbula 0902 717 413; www.farebnevinarstvo.sk; info@farebnevinarstvo.sk

l HACAJ s.r.o.
30.-2. máj-jún l 11.-14. júl l 8.-11. august l 3.-6. október – Vínna pivnica HACAJ, M. R. Štefánika 21, Ing. Ján Hacaj 0907 792 087; www.hacaj.sk; hacaj@hacaj.sk
l VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s. r. o.
30. máj - 2. jún l 10.-13. október – Farská pivnica - Farská 7, Dana Čaplová 0904 252 513; www.pavelkavino.sk; objednavky@pavelkavino.sk

l VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s. r. o.
27.-30. jún – Vinohradnícky DOMČEK Celestín - Pod starou horou (Rozálka), Matej Nižňan 0902 537 117; www.pavelkavino.sk; domcek@pavelkavino.sk

l VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO SKOVAJSA
6.-9. jún l 29. august - 1. september l 24.-27. október – Kupeckého 73, Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová, 0905 164 227, 0907 174 598; www.vinoskovajsa.sk; skovajsa@vinoskovajsa.sk

l Ing. PAVOL BORIŠ
30. máj - 2. jún l 5.- 8. september – Hviezdoslavova 1, Ing. Pavol Boriš 0907 220 492; ebb@post.sk

l VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO ČAVOJSKÝ
23.-26. máj l 27.-30. jún l 18.-21. júl l 15.-18. august l 17.-20. október – Cajlanská 74, Ing. Ľubomír Čavojský 0911 871 170; 0917 771 803; www.vinarstvocavojsky.sk; vinarstvocavojsky@gmail.com

l VÍNO TRETINA rodinné VINÁRSTVO a VINOTÉKA
20.-23. jún l 11.-14. júl l 22.-25. august – Kupeckého 51, Ľudovít Tretina, 0908 347 201, Ing. Klaudia Čistá-Tretinová, Vin-Ak, 0948 252 264, tretina@zoznam.sk, klaudia.tretinova@gmail.com;

l VÍNO REHÁK
13.-16. jún l 25.-28. júl l 29. august - 1. september l 24.-27. október – Malokarpatská 19, Milan Rehák 0915 721 514; rehmilan@gmail.com

 


Ohodnoťte článok: