Prijatie členiek Ligy proti rakovine z Topoľčian

Máj 2018 / Prečítané 312 krát

   V stredu 25. apríla privítal primátor mesta Pezinok v sobášnej sieni mestského úradu členky Ligy proti rakovine z Topoľčian, ktoré prijali pozvanie do Pezinka na návštevu od miestnej pobočky Pezinok – LPR. Po prijatí pozvané členky absolvovali prehliadku mesta. Cieľom návštevy a spoločného stretnutia bola výmena skúseností, bilancovanie činnosti Dňa narcisov ako aj možnosti ďalšej spolupráce.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: