XI. Snem OO JDS v Pezinku

Máj 2018 / Prečítané 332 krát

   Folklórny spevácky súbor RADOSŤ odštartoval 27. 4. 2018 svojím temperamentným vystúpením zasadanie XI. Snemu Okresnej organizácie JDS v Pezinku a poskytol účastníkom energiu na náročné rokovanie. Prítomných 36 delegátov z 12 základných organizácií JDS privítala predsedníčka OO JDS Mgr.Mária Miškeriková. Rokovanie snemu viedla podpredsedníčka OO JDS Eva Zouzalíková. Správu o činnosti OO JDS za trojročné obdobie 2015-2017 predniesla predsedníčka, ktorá objektívne zhodnotila aktívnu prácu v okrese ako aj kultúrnu, športovú a dobrovoľnícku činnosť v ZO JDS. Že nás je stále viac svedčí nárast členskej základne. K 31.12. 2017 vzrástol počet členov v okrese na 1580. Vyslovila úprimné poďakovanie organizátorom Okresných športových hier v Budmericiach, primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, riaditeľke PKC Ing. Ingrid Noskovičovej za podporu pri príprave 18. roč. Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov,ktorá sa uskutočnila 27. 9. 2017 za účasti 9 súborov z celého Slovenska. Krajská prehliadka speváckych súborov sa uskutoční 31.mája 2018 v Pezinskom kultúrnom centre o 10.00 h pod názvom „Spievajme si od srdca.“
   Záverom poďakovala predsedom ZO a členom výboru za aktívnu a veľmi bohatú činnosť v prospech Jednoty dôchodcov a s potešením konštatovala,že všetkých tých, ktorí sa angažujú pre prácu, hreje pocit, že sú pre túto spoločnosť ešte užitoční. Vďaka patrí aj primátorom a starostom za podporu a finačnú pomoc ZO JDS v okrese.

 

Výbor OO JDS Pezinok

 


Ohodnoťte článok: