Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov

Máj 2018 / Prečítané 344 krát

   Od dňa 25. 5. 2018 sa začne v praxi uplatňovať nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR a zákon“).
   Mesto Pezinok aplikuje príslušné ustanovenia GDPR a zákona do praxe. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke mesta pod označením GDPR. Kontakt na ustanovenú zodpovednú osobu je: gdpr@msupezinok.sk , tel.033/6901 212.

 

(r)


Ohodnoťte článok: