Dôležité rozhodnutie v kauze Nová jama

Máj 2018 / Prečítané 359 krát

   V piatok 11. mája bolo na Mestský úrad v Pezinku doručené rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia o prerušení konania týkajúceho sa skládky odpadu v pezinskej Novej Jame. Z nej vyplýva, že SIŽP prerušila konanie o povolení pezinskej skládky.
   Vybudovanie skládky, ktorá už viac ako desaťročie traumatizuje Pezinčanov, a voči ktorej spojili svoje sily občania, vedenie mesta a aktivisti bolo rozhodnutím SIŽP prerušené. Inšpekcia rozhodla, že prevádzkovateľ skládky potrebuje nové posúdenie vplyvov na životné prostredie (tzv.
EIA). Naposledy bola EIA vypracovaná v roku 1999 a nové posúdenie bude musieť akceptovať nielen aktuálny územný plán mesta Pezinok, plán odpadového hospodárstva mesta a Bratislavského kraja, ale aj stále trvajúci odpor obyvateľov a vedenia mesta.
   Podľa vyjadrenia primátora mesta Pezinok, ktorý svoj nesúhlas so skládkou, spolu so stovkami občanov mesta, vyjadruje už viac ako desaťročie, minimálne od roku 2007, je toto síce len čiastkové, ale nesmierne dôležité víťazstvo Pezinčanov. Primátor vyjadril nádej, že po tomto kroku bude nasledovať už len definitívne upustenie od vybudovania skládky blízko centra mesta. „Verím, že aj štátne orgány konečne dostanú rozum, skonštatujú, že pravda je na našej strane a kauza skládky v Novej jame bude definitívne minulosťou“ povedal primátor. Kauza skládky v Novej jame patrí v najväčším environmentálnym kauzám v našej krajine a dlhodobý odpor občanov proti nej sa stal symbolom boja občanov za právo na zdravé životné prostredie na celom Slovensku.

 

(r)
 


Ohodnoťte článok: