Program Malokarpatskej knižnice

Apríl 2018 / Prečítané 771 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

Literatúra v Radnici: Prekliati absint? Hostia: vydavatelia Filip Ostrowski a Juraj Koudela, moderuje Veronika Šikulová. Termín: 7. mája 2018 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

FELIBER POETRY: Medzinárodný festival poézie, 2. ročník.
23. mája 2018 (streda) 9.00 - 12.00 h – Malokarpatská knižnica v Pezinku: Maľovaná ABECEDA - II. ročník recitačnej súťaže v prednese poézie pre deti z Pezinka a Modry
24. mája 2018 (štvrtok) 18.00 - 22.00 h – Historická radnica v Modre: slávnostné otvorenie medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry 2018
25. mája 2018 (piatok) 10.00 - 12.00 h - Gymnázium Pezinok, Gymnázium Modra: autorské čítanie básní, diskusia so študentami. 14.00 – 22.00 h - Schaubmarov mlyn (SNG) – Pezinok: workshopy, autorské čítanie a diskusie s autormi, výstava fotografií, projekcia filmu, hudobné vystúpenia.
26. mája 2018 (sobota) 11.00 - 12.00 h – Návšteva v Hamrštíle: stretnutie účinkujúcich v dome spisovateľa Vincenta Šikulu.14.00 – 16.00 h - Múzeum Ľ. Štúra v Modre: vernisáž výstavy „Jej mesto v jeho svete“ – venovaná básnikom, ktorých mená sa spájajú s mestom Modra a Malokarpatským regiónom. 17.00 – 23.00 h - Historická radnica v Modre: autorské čítanie poézie, rozhovory, hudba a mladí výtvarníci.
27. mája 2018 (nedeľa) 19.00 – 22.00 h - Kino Mier Modra: projekcia dokumentárneho filmu Válek spojená s diskusiou.

Viac informácií na stránke a facebooku knižnice

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na máj: Svet jedna báseň
-literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.

Fíha! Kniha! - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Ivona Ďuričová
– Obrázkové riekanky o rodinke z Ivanky: beseda so spisovateľkou pre I. stupeň ZŠ. Termín: 14. mája 2018
o 10.00 h. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárny ateliér: Čerešňová halúzka – poézia – empatia - láska - cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu. Termín: 16. mája 2018 o 16.30 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Tradičné podujatia:

Kým školský zvonček zazvoní, Čítanie je IN, Hodiny informačnej výchovy, Veľké vítanie prváčikov.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok