Program festivalu

Apríl 2018 / Prečítané 811 krát

 STREDA (23. 5.) Pezinok - sprievodné podujatie
 

 Malokarpatská knižnica v Pezinku - 9.00 – 12.00 h Maľovaná ABECEDA -
II. ročník recitačnej súťaže v prednese poézie pre deti z Pezinka a Modry.
 
 
ŠTVRTOK (24. 5.) MODRA
 

 Historická radnica v Modre - 18.00 – 22.00 h Slávnostné otvorenie medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry 2018 - vernisáž fotografií Lucie Gardin: Slovenskí spisovatelia, hudba Peter Tarkay – poézia: prednes Zuzana Polonská – Písané na sude Ján Smrek - moderuje Veronika Šikulová.
 
 
PIATOK (25. 5.) PEZINOK
 

 Gymnázium Pezinok, Gymnázium Modra - 10.00 – 12.00 h Básnici a vzbúrenci - autorské čítania básní, diskusia so študentami. Účinkujú: Michal Habaj, Zbigniew Machej (PL), Agda bavi Pain, Peter Šulej.
 Schaubmarov mlyn (SNG) – Pezinok - 14.00 – 15.55 h Workshop s výtvarníkom Andrejom Fričom. 15.55 – 16.00 h Spustenie mlyna – Michal Habaj.
 Popoludnie nabité poéziou - autorské čítania a diskusie s autormi. 16.00 – 18.30 h Ján Buzássy – moderuje Miroslava Vallová. Marcin Sendecki – Valerij Kupka – Eva Tomkuliaková – moderuje Radoslav Passia. Agda Bavi Pain – Petr Borkovec – Erdős Virág – moderuje Patrik Lančarič. Erik Groch – Peter Šulej – Anna Ondrejková – moderuje Radoslav Passia. Rudolf Dobiáš – moderuje Tina Čorná - hudba Peter Tarkay. 18.30 – 19.25 h BSD - BUDOÁR STARÉ DÁMY (CZ) koncert alternatívnej rockovej skupiny z Brna. 19.30 – 22.00 h Putovní výstava fotografií Filipa Topola a Psích vojáků. 19.30 – 19.50 h Básnik a prozaik Jáchym Topol - Citlivý člověk - moderuje Patrik Lančarič.19.50 – 21.30 h
 Takovej barevnej vocas letící komety - projekcia filmu o Filipovi Topolovi. 21.30 – 21.50 h Diskusia o filme s režisérom Romkom Hanzlíkom a Patrikom Lančaričom.
 
 
SOBOTA (26. 5.) MODRA
 
 
Hamrštíl - 11.00 – 12.00 h Návšteva v Hamrštíle - stretnutie účinkujúcich v dome spisovateľa Vincenta Šikulu. Hamrštíl vo viniciach spojený s prehliadkou fotografií mapujúcich jeho tvorivé a životné zázemie, pohár vína...- hostiteľky Veronika a Agáta Šikulové
 Múzeum Ľ. Štúra v Modre -14.00 – 16.00 h - Vernisáž výstavy „Jej mesto v jeho svete“ – venovaná básnikom, ktorých mená sa spájajú s mestom Modra a Malokarpatským regiónom - Lýdia Vadkerti Gavorníková a Jozef Mihalkovič. Kurátorka výstavy Sylvia Hrdlovičová, uvedie Ján Gavura; beseda s básnikom Jozefom Mihalkovičom - moderuje Tina Čorná; autorský prednes básne venovanej Jánovi Ondrušovi – Zbigniew Machej, prednes Dušan Jamrich, hudba: harfa – Alžběta Trojanová.
 
 
Podvečer plný poézie, umenia a hudby - 17.00 – 23.00 h. Interiér historickej radnice - 17.00 – 17.25 h - Peter Cibo – Juliana Sokolová - moderuje Radoslav Passia. -17.30 – 18.00 h - Petr Maděra – Mária Ferenčuhová - moderuje Patrik Lančarič
 Nádvorie historickej radnice - hudba Stroon (life performance) Interiér historickej radnice - 18.15 – 18.40 h Rudolf Dobiáš – Marcin Sendecki - moderuje Tina Čorná. 18.45 – 19.15 h Valerij Kupka – Erdős Virág – Marek Šindelka - moderuje Radoslav Passia.
 Nádvorie historickej radnice - hudba Stroon (life performance)
 Interiér historickej radnice - 19.30 – 19.55 h Erik Groch – Eva Tomkuliaková - moderuje Miroslava Vallová. 20.00 – 20.30 h Peter Šulej – AgdaBavi Pain – Petr Borkovec - moderuje Patrik Lančarič.
 
Nádvorie historickej radnice - 21.00 – 22.30 h Sto múch (SK) koncert skupiny z Banskej Bystrice.
 
 
Sprievodné podujatia:
 „PoeArtry“ - mladí výtvarníci reagujú na poéziu pozvaných hostí priamo na mieste. Pri tejto syntéze vynikajú výtvarné diela. Celý tvorivý proces budú môcť návštevníci zažiť priamo na mieste. Prijmite pozvanie do nášho ateliéru, v ktorom sa spojí výtvarné umenie a poézia.
 „Poéziomat“ - jukebox na poéziu z dielne českých autorov
 (O. Kobzu, J. Tomsovej a V. Ježeka) každý záujemca si môže jednoduchým stlačením tlačidla vypočuť vybranú báseň svojho obľúbeného autora. S podporou Českého centra v Bratislave
 
 
NEDEĽA (27. 5.) Modra - sprievodné podujatie
 

 Kino Mier Modra 18.00 – 21.00 h - VÁLEK - dokumentárny film Patrika Lančariča o Miroslavovi Válkovi.