Ocenenie jubilanta

Apríl 2018 / Prečítané 1042 krát

   Dňa 2. apríla 2018 sa dožil člen pezinského klubu Zväzu vojakov SR nprap. v. v. Josef Šimurda úctyhodného veku 90 rokov. Pri tejto príležitosti ho prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky pplk.v.v. Ing. Eugen Bitera ocenil udelením vyznamenania „Pamätná hviezda“ za zásluhy o rozvoj klubu Pezinok a odvedenú prácu v prospech ZV SR.
   Toto ocenenie mu pri slávnostnom posedení rady klubu Pezinok odovzdal predseda klubu plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák.
   Milý jubilant, prajeme ti k významnému životnému jubileu všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, úsmev na tvári a veľa pozitívnej energie, ktorou nás všetkých napĺňaš. Užívaj si v pohode ďalšie roky života v kruhu svojej rodiny a blízkych priateľov, medzi ktorých sa príslušníci klubu Pezinok s hrdosťou hlásia.

 

Plk. v.v. Ing. Milan Viglaský

 


Ohodnoťte článok: