Spomienka na Ľuda Molnára (2.7.1940 – † 7.5.1998)

Apríl 2018 / Prečítané 1177 krát

   Začiatkom mája uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil Ľudovít Molnár – významný slovenský vedec, hydrológ a nezabudnuteľný človek so širokým poľom pôsobnosti v zahraničí, na Slovensku a v Pezinku. 
   Ľudo Molnár, ako ho radi priatelia familiárne volali, sa narodil v Spišskej Novej Vsi. Po prechodnom pobyte v Bratislave a 6 ročnom živote v Zambii v Afrike sa v roku 1981 so svojou rodinou natrvalo usadil v Pezinku, kde sa aktívne zapájal do života mesta.
    Ľudovít Molnár po ukončení štúdia na stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1962 začal pracovať ako hydrológ a vedecký pracovník na Ústave hydrológie Slovenskej akadémie vied. Po niekoľkých rokoch práce v Ústave hydrológie odišiel pracovať do Lusaky v Zambii, v Afrike, kde bol v rokoch 1974 až 1979 riaditeľom Výskumného odboru vodných zdrojov Národnej rady pre vedecký výskum ako i členom zambijskej Štátnej komisie pre plánovanie.
    Po návrate domov uplatnil svoje medzinárodné skúsenosti ako vedecký tajomník, neskôr predseda Československého výboru pre hydrológiu. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol najmä vďaka jeho aktivite ustanovený Slovenský výbor pre hydrológiu – Národný komitét pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO, ktorého bol predsedom. Veľmi aktívne sa venoval medzinárodnej spolupráci hydrológov v rámci UNESCO a jeho práca bola ocenená zvolením za viceprezidenta Medzivládnej rady medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Bol členom Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO, editorom viacerých odborných publikácií, organizátorom mnohých medzinárodných vedeckých konferencií, workshopov, seminárov a prednášal na postgraduálnych hydrologických kurzoch.
    V ústave hydrológie SAV sa venoval zavádzaniu metód modelovania zrážko-odtokových procesov, problematike experimentálneho hydrologického výskumu, dynamike zložiek vodnej bilancie a problematike horskej hydrológie. V rámci svojej vedeckej činnosti navštívil okrem asi všetkých európskych krajín aj krajiny ako Japonsko, Čína a Nepál, kde aktívne rozvíjal vedeckú spoluprácu aj v oblasti horskej hydrológie. Jeho zásluhou neskôr bola vybudovaná Experimentálna hydrologická základňa v Liptovskej Ondrašovej, zameraná na štúdium hydrologických procesov vo vysokohorskom prostredí. Spoločenské zmeny po roku 1989 sa stali významným impulzom i pre rozvoj jeho organizačných aktivít na domácom poli. V rokoch 1991 – 1992 bol zástupcom riaditeľa Ústavu hydrológie SAV a svoje bohaté skúsenosti a invenciu začal uplatňovať i v celoakademickom meradle, spočiatku ako predseda Výboru rady vedcov SAV a od roku 1994 ako člen Predsedníctva, resp. od roku 1995 ako podpredseda SAV. V rokoch 1992 až 1994 bol aj členom Rady pre vedu a techniku pri vláde SR. Ľudovít Molnár bol na Slovensku a v zahraničí považovaný za významného vedca, hydrológa, publicistu a pedagóga.
  
Okrem vedeckej činnosti sa Ľudo venoval rôznym aktivitám, v ktorých videl veľký zmysel.
   V mladosti bol aktívnym športovcom, pričom bol členom cyklistického klubu v Ružomberku a členom slovenského horolezeckého spolku James. Bol aktívnym horolezcom k čomu viedol aj svoju rodinu. Ľudo bol taktiež veľkým priaznivcom klasickej hudby a jazzu. Od mladosti počúval a navštevoval koncerty filharmónie a bratislavských jazzových dní. Ostala po ňom unikátna hudobná a knižná zbierka, nehovoriac o jeho cestovateľských zbierkach. Bol aktívnym prispievateľom (členom redakčnej rady) mestského mesačníka Pezinčan. V roku 1991 sa pričinil o vznik hnutia Pax Christi Slovakia, neziskového medzinárodného katolíckeho hnutia na Slovensku, ktorého bol zakladajúcim predsedom. V rámci tohto hnutia bol iniciátorom veľkého množstva medzinárodných a národných ekumenických podujatí, prednášok a spolupráce s kresťanskými cirkvami. Bol zakladateľom kresťanského detského tábora a napomáhal publikačnej činnosti tohto hnutia. V roku 1996 stál pri zrode pezinského medzinárodného festivalu chrámových zborov An Una Corda v Pezinku.
   Ľudo Molnár bol spoločensky angažovaný človek s veľkým srdcom.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: