Deti zo ZŠ Na bielenisku spievali ľudové piesne

Apríl 2018 / Prečítané 903 krát

   Dňa 28. 3. 2018 s v ZŠ Na bielenisku konal už 27.ročník speváckej súťaže PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU.
   Z každého oddelenia ŠKD sa zúčastnili 2- 3 zástupcovia. Spievalo spolu 29 detí. Pani vychovávateľka Šimonovičová pripomenula nezabudnuteľnú folklórnu šou, ktorá nedávno skončila na Slovensku, pod názvom Zem spieva. Aj spevom našich detí si zachovávame ľudové tradície, hlavne ľudové piesne, ktoré si na škole pripomíname každý rok.
   Ďakujeme za spoluprácu rodičom a starým rodičom za pomoc pri nácviku. Spievajte, prosím, s deťmi aj naďalej ľudové piesne. Porota pracovala v zložení: Mgr. Gabriela Groschmidtová, Mgr. Renáta Gábrišová a žiačky 9. A Michaela Štefíková, ktorá súťaž otvorila piesňou a Rebecca Dianišková.
   Keď deti dospievali, porota sa išla radiť. V prestávke vystúpili deti 2. A pod vedením pani uč. Hlobeňovej krásnymi tančekmi a deti 1. oddelenia ŠKD pod vedením pani vych. Holičovej. Zaspievali a zatancovali Čížiček. No a víťazi? Porota ocenila tieto deti:

1. ročník - Natália Virágová 1.C, Nelka Petrželová 1. B, Linda Vargová1.C a Natália Švrlingová,1. A

2. ročník - Lilka Morávková 2. A, Matúš Slovák 2. A, Sofia Malíšková 2. B, Katka Baumerthová, 2. C

3. ročník - Zoja Ostrožlíková 3. C, Dominika Keráková 3. A, Alexandra Ardová 3. D, Samuel Blažíček 3. D

4. ročník - Sofia Varholáková 4. D, Paulína Šemetková 4. A, Michelle Džoganíková 4. C.

   Ďakujeme touto cestou za nádherný kultúrny zážitok a už teraz sa tešíme na túto súťaž v budúcom školskom roku.

 

Anna Šimonovičová, vych. ŠKD,ZŠ Na bielenisku