Čo je nové v Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa

Apríl 2018 / Prečítané 337 krát

   Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa svojím umením pravidelne skrášľujú nejednu udalosť v našom meste. Obzvlášť pozoruhodnými podujatiami, ktoré zarezonovali v pezinskej verejnosti, bol koncert mladých huslistov v kapucínskom kostole (25. 2.) a Jarný koncert ZUŠ, ktorý sa tradične koná vždy v marci v kultúrnom dome.
   Hudobno – slovné pásmo, ktoré pripravili huslisti z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, DiS.art., PhD. za klavírnej spolupráce Elišky Pútecovej, vytvorilo poslucháčom v pôstnom období priestor na tichú meditáciu. Hudba Bacha, Händela, Corelliho, Mozarta a ďalších skladateľov v dokonalej symbióze s veršami Milana Rúfusa (výber z Knihy žalmov) pôsobila harmonizujúco a bola pohladením duše...
   Jarný koncert (22. 3.) bol oslavou života, novej mladej pozitívnej energie, ktorú jar so sebou prináša. Program koncertu bol nádherným pestrým bienále umeleckých výkonov našich najlepších študentov. Krásnu atmosféru koncertu umocňovali aj výtvarné práce žiakov akad. mal. Júlie Piačkovej. Pozitívne ohlasy publika boli pre účinkujúcich a ich pedagógov tou najkrajšou odmenou a zároveň motiváciou do ďalšej práce.
   Profesionalita pedagógov a talent žiakov našej ZUŠ boli opäť ocenené aj najvyššími priečkami na celoslovenských interpretačných súťažiach.
   23. 3. na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava získal krásne strieborné pásmo v 4. kategórii Bystrík Dzíbela, z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, DiS.art., PhD.. Bystrík bude študentom Štátneho konzervatória v Bratislave.
   24. 3. reprezentovala školu a mesto na súťaži Mladý violončelista Slovenska v Kežmarku Ella Dočolomanská z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej (za klavírnej spolupráce Mgr.art. Lýdie Cibulovej). Ella nielen zvíťazila vo svojej kategórii (2. kategória), ale na základe najvyššieho počtu získaných bodov jej bol udelený aj titul laureát súťaže.
   Čo viac si môžeme priať? Úspešným žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme!

   Milí priatelia, možno aj vy máte doma talentované deti. Príďte nám ich ukázať 21. alebo 22. mája 2018 v čase od 14:00 do 18:00 hod. do našej ZUŠ na M. R. Štefánika 9. TALENTOVÉ SKÚŠKY budú prebiehať vo všetkých štyroch odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Tešíme sa na vás!

 

(ZA)

 


Ohodnoťte článok: