Prvoradá je mládež

Apríl 2018 / Prečítané 320 krát

   Mládeži sa treba venovať, aby správne pochopila neskreslené fakty našich novodobých dejín a vedela sa orientovať v dnešnej zložitej vnútroštátnej aj celosvetovej spoločenskej situácii. Základná organizácia SZPB brig. gen. Karola Pekníka za pomoci MsÚ v Pezinku preto úzko spolupracuje so základnými školami pri pomoci vyučovania dejepisu organizovaním vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Ako sme zdôraznili aj žiakom, nejde nám o skúšanie. Zorganizovali sme prednášku doc. Bystrického z VHÚ, spojenú s besedou s priamymi účastníkmi bojov doc. Chudíkom a Ing. Kunom.
   Po úspešnom absolvovaní školského kola sme 10. apríla 2018 pripravili mestské kolo, ktorého sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev. Využili sme aj čas v priebehu vyhodnocovania výsledkov prác hodnotiacou komisiou na premietnutie videa Telgárt – Slovenský Stalingrad a následné sprievodné slová Ing. Kuňaka a predsedu JUDr. Vilima. V súťaži zvíťazilo družstvo zo ZŠ a MŠ v Slovenskom Grobe v zložení Katarína Minarovičová, Michal Sulan, a Lea Slimákova, druhé miesto získalo družstvo ZŠ Fándlyho a tretí sa umiestnili žiaci Gymnázia Pezinok. Podľa odozvy niektorých škôl veríme, že akcie splnili svoj účel.

 

(OK)

 


Ohodnoťte článok: