Nezľakli sme sa...

Apríl 2018 / Prečítané 1040 krát

   Aj keď nerád, predsa len musím reagovať na nezmyselné tvrdenia, ktoré sa objavili v tzv. jarnom čísle časopisu Srdce Pezinka. V článku „Úspešná petícia“ na strane 6 neúspešný komunálny politik za Slovenskú národnú stranu Maroš Borza píše doslovne: „Petícia bola úspešná a primátor sa zľakol hlasu občanov a prístavba sa realizovať nebude.“
   Dovoľte mi vyjadriť sa k ničím nepodloženému tvrdeniu tohto pána. V prvom rade sme dodnes na Mestský úrad žiadnu petíciu nedostali a tvrdenie pána Borzu, že všetci rodičia sú proti prístavbe priamo na verejnom zhromaždení zmietla zo stola predsedníčka rady školy I. Bubeníková, ktorá povedala, že toto jeho tvrdenie je nepravdivé.
   Podpisy občanov pripojené pod petíciou však mohli vyjsť navnivoč, pretože jej organizátori, neboli schopní ani len ju včas odovzdať kompetentným orgánom. Na druhej strane, občanom môžem touto cestou odkázať, že sa rozhodujeme pre riešenia rešpektujúce aj vôľu ľudí, ktorí nesúhlasili s predloženými možnosťami prístavby na Kupeckého ulici.
   Aby občania konečne vedeli o čo ide: Koncom minulého roka doručilo vedenie ZŠ na Kupeckého žiadosť na rozšírenie kapacít školy, teda prístavbu, v ktorej by boli nielen požadované dve triedy, ale aj odborné učebne, knižnica, kabinety či priestory pre učiteľov. Mesto na základe tejto požiadavky dalo vypracovať štúdiu a pozvalo zainteresovaných na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 17. 1. v zasadačke na Mestskom úrade. Inžinier Stanislav Reník informoval prítomnýcho predloženom projekte a dal slovo aj rodičom a učiteľom.
To, čo nasledovalo, netreba ani komentovať. Zazneli tam také hlúposti, ako že treba vybudovať novú školu, a to priamo na Cajle, v bývalých CO skladoch alebo na Rozálke vybudovať školu ako na Floride (keby ste neverili, „odborníci na všetko“ ju prezentovali aj na fejsbúku), atď.
   Žiaľ, rozumné argumenty niekedy akoby zostávali za dverami. Jedným z nich je fakt, že dnes pezinské základné školy navštevuje 288 žiakov z iných obcí, čo znamená, že bez nich by sme mali voľných viac ako 10 tried (maximálny počet v triede je 28 žiakov). Mesto však riaditeľom škôl do prijímacích procesov a ich rozhodnutí, ako sa ľudovo hovorí, „nekecalo“ a nerobí to ani dnes. Vedenie mesta len rieši podnety, ktoré od riaditeľov prichádzajú a vychádza im v ústrety, aby mali nielen dostatok žiakov ale aj peňazí pre svoju činnosť, zvyšovanie kvality a rozvoj. A to sa aj dlhodobo darí, a ako často a rád hovorím mestské školy sú výkladnou skriňou mesta. Urobím všetko preto, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Aj bez nezmyselných petícii a tých, ktorí nám hádžu polená pod nohy.
   A ešte si vymýšľajú ako neúspešný kandidát Borza.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: