Ochrana lesov v memorande BSK

Apríl 2018 / Prečítané 921 krát

   Primátor Pezinka Oliver Solga podpísal začiatkom tohto mesiaca pristúpenie mesta Pezinok k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského kraja. Signatármi memoranda sa stalo Hlavné mesto SR Bratislava, mestá a obce na území Bratislavského samosprávneho kraja a štátne a mimovládne organizácie. Memorandum má viesť v prvom rade k väčšej ochrane lesov v čase zväčšujúcej sa hrozby klimatických zmien, ale aj k spoločným aktivitám pri jeho ochrane, starostlivosti a zveľaďovaní. Memorandum prichádza v čase, keď stále viacej vnímame devastáciu lesov, prehnanú ťažbu zameranú len na zisk a napríklad aj neustále znižovanie rozlohy lesa priamo v Malých Karpatoch. Úlohou signatárov preto bude, okrem iného, podporovať a podieľať sa na legislatívnych iniciatívach vedúcich k zvýšenej ochrane lesa, podporovať vyhlasovanie chránených alebo bezzásahových zón a tiež prispieť k aktívnej ochrane prírody a k zvyšovaniu povedomia a vzdelávania širokej verejnosti. Prijatie memoranda a s ním spojená ochrana lesov je dôležitá práve v čase, keď na verejnosť prenikli informácie o zmenšení plochy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o 799 hektárov za necelé dve desaťročia.

 

(r)


Ohodnoťte článok: