Zápis do materských škôl

Apríl 2018 / Prečítané 991 krát

   Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok pre školský rok 2018/2019 sa na základe rozhodnutia riaditeliek škôl a súhlasu zriaďovateľa bude konať dňa 16. mája 2018 (streda) v zasadacej sieni č. 12 na 1. poschodí Mestského úradu.
   Zákonní zástupcovia detí môžu predkladať žiadosti o prijatie v čase od 8.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod. Prijatá môže byť iba kompletná prihláška s potrebnými dokladmi. Bližšie informácie o zápise a podmienkach prijatia sú dostupné na úradnej tabuli mesta, v kancelárii 1. kontaktu MsÚ a v materských školách.

 

Školský úrad Pezinok

 


Ohodnoťte článok: