Zmeny v spoločenskej kronike mesačníka Pezinčan

Apríl 2018 / Prečítané 972 krát

   V zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation), dôjde s účinnosťou od 25. 5. 2018 okrem iného k zavedeniu striktnejších podmienok na získanie súhlasu pri spracovaní osobných údajov.
   V zmysle uvedeného sa posilnená ochrana osobných údajov dotkne aj Spoločenskej kroniky publikovanej v mesačníku Pezinčan, pričom nebude možné zverejňovať osobné údaje tak, ako to bolo zvykom doposiaľ. Spracovanie osobných údajov bude možné len so striktným súhlasom dotknutých osôb.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: