Rozkopávkové práce počas realizácie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Apríl 2018 / Prečítané 1056 krát

   Mesto Pezinok chce touto cestou informovať obyvateľov a verejnosť, že od apríla budú v meste prebiehať rozsiahle rozkopávkové práce súvisiace s dobudovávaním optickej siete spoločnosti Slovak Telekom,a. s.. Ukončenie prác a spätných úprav miestnych komunikácií a verejnej zelene je naplánované na prelome mesiacov október a november tohto roku. Na stavebné práce, zúženie vozovky ako aj iné obmedzenia v doprave bude upozorňovať dočasné dopravné značenie odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom policajného zboru v Pezinku a určené cestným správnym orgánom.
   Rozkopávkové práce budú realizované na uliciach: Sládkovičova, Mýtna, Šancová, Záhradná, Meisslova, Sama Chalupku, Slnečná, Dobšinského, Šenkvická, Pod lipou, Senecká, Malokarpatská, Kukučínova, Zigmundíkova, Kuzmányho, SNP, Kupeckého, Hviezdoslavova, Vajanského, Mierová, Bernolákova, Za hradbami, Hrnčiarska, Zámocká, Na bielenisku, Rázusova, Gogoľova, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova, gen. Svobodu, Markušova, Švermova, kpt. Jaroša, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka a časť Cajlanskej ul. po križovatku s Rázusovou ulicou.
   Obyvateľov a vodičov žiadame o spoluprácu a trpezlivosť pri realizácii prác a dopravných obmedzeniach.

 

(MsÚ)